1900 561 558
( 2000đ/phút )

Chém Trái Cây nhận Mạn Vũ

Cung Đấu VNG

SỰ KIỆN CHÉM TRÁI CÂY

Dùng Nước Ép để đối lấy những bảo vật hoàng cung nha các Chủ Tử, dễ dàng tham gia, dễ dàng có quà.


Thời gian và hướng dẫn

 • Thời gian diễn ra sự kiện: 18/9 - 24/9/2020
 • Hướng dẫn:
  • Trong vòng 15 giây, nhanh chóng chém trái cây rớt xuống
   Căn cứ vào số trái cây chém được sẽ nhận được Nước Ép
   Trong thời gian diễn ra hoạt động, mỗi ngày tối đa chơi 10 lần
   Dùng Nước Ép vào tiệm đổi để đổi vật phẩm
   Sau mỗi đợt chém trái cây, có thể mua [Thưỡngx10] để x10 số Nước Ép nhận được
 • Cách nhận bộ thời trang áo dài Mạn Vũ:
  • Dùng Nước Ép để đổi vật phẩm trong tiệm đổi
   Top 10 sẽ được nhận Hoa Tai

Vật phẩm

Vật phẩm đổiVật phẩm cần tiêuSố lượngGiới hạn số lần
Y Phục Nước Ép 1600 1
Kiểu Tóc 1000 1
Quà Trợ Uy - Nhỏ 30 30
Lưu Ly Hạp 200 10
Linh Lung Kỳ Hạp 100 10
Quà Thư Quyển 40 30
Quà Thiện Cảm 40 30
Hộp Năng Lực 40 30
Dầu Bảo Dưỡng 25 40
Nguyên Liệu Quan Yến 15 50
Gia Vị Quan Yến 15 50
Hoàng Đồng Bài 10 50
Đồ Đệ Hoạt Lực Đơn 6 99
Uyên Ương Ngọc 5 99
Đồng Tâm Ngọc 3 99
Định Tình Châu 2 99
Thư Tay 1 999
Danh Thiếp 1 999
Ngân Phiếu 1 999

Bảng xếp hạng

Top
1234
~
5
6
~
10
11
~
20
21
~
50
51
~
100
101
~
200
Hoa Tai 1 1 1 1 1 - - - -
Chiêu Mộ Lệnh 10 8 5 5 4 3 2 2 1
Ngọc Như Ý 10 8 5 5 4 3 2 2 1
Võ Lực Hoàn 3 2 1 -- - - - -
Trí Lực Hoàn 3 2 1 - - - - - -
Sách Lược Hoàn 3 2 1 - - - - - -
Mị Lực Hoàn 3 2 1 - - - -- -
Võ Lực Tán 5 4 4 4 4 3 2 2 1
Trí Lực Tán 5 4 4 4 4 3 2 2 1
Sách Lược Tán 5 4 4 4 4 3 2 2 1
Mị Lực Tán 5 4 4 4 4 3 2 2 1
Sách Cường Hóa Võ Lực 8 7 7 5 3 2 1 - -
Sách Cường Hóa Trí Lực 8 7 7 5 3 2 1 - -
Sách Cường Sách Lược 8 7 7 5 3 2 1 - -
Sách Cường Mị Lực 8 7 7 5 3 2 1 - -
Dầu Bảo Dưỡng 3 2 1 - - - - - -
Tinh Thiết Bài 5 4 3 2 2 Hoàng Đồng Bài *3 Hoàng Đồng Bài *2 - -
Tri Kỷ Tinh Lực Đơn 8 7 6 5 3 3 1 - -
Đồ Đệ Hoạt Lực Đơn 8 7 6 5 3 - - - -
Công Vụ Lệnh 8 7 6 5 3 - - - -
Xa Mã Lệnh 5 4 3 2 1 - -- - -
Phỉ Thúy Tâm 8 8 7 5 1 - - - -
Ngọc Bội 8 8 7 5 1 - - - -
Thư Trưng Thu 20 18 15 10 10 - - - -
Ngân Phiếu Trưng Thu 20 18 15 - - - - - -

Thông Tin Hỗ Trợ:

 • Các Chủ Tử có thể tham gia thảo luận và tìm hiểu về Cung Đấu Mobile tại:
 • Các thắc mắc liên quan đến Cung Đấu Mobile, Chủ Tử vui lòng gửi thông tin về trang Hỗ Trợ hoặc liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.