1900 561 558
( 2000đ/phút )

7 ngày tiến cung

Xin chào các Chủ Tử,

Để giúp các Chủ Tử có mở đầu thuận lợi nhất trong chốn hậu cung tranh đấu Cung Đấu Mobile. Tam Hường đem tới những sự kiện vô cùng hấp dẫn, hỗ trợ các Chủ Tử có thể trải nghiệm các tính năng ingame dễ dàng hơn.

Phạm vi áp dụng: Từ máy chủ S43 trở đi

1. Danh Tiếng Tiêu Hao

Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện, các Chủ Tử tiêu hao điểm Danh Tiếng đạt mốc chỉ định sẽ nhận được nhiều phần qua hấp dẫn.

Diễn ra: 4 ngày đầu mở máy chủ.

Phần thưởng:

Mốc tiêu haoPhần thưởngSố lượng
25000 Thuốc Trí Lực 1
50000 Thuốc Sách Lược 1
100000 Thuốc Mị Lực 1
150000 Thuốc Võ Lực 2
200000 Thuốc Trí Lực 2
250000 Thuốc Sách Lược 2
300000 Thuốc Mị Lực 1
350000 Võ Lực Tán 1
400000 Trí Lực Tán 1
450000 Sách Lược Tán 1
500000 Mị Lực Tán 1
600000 Võ Lực Tán 1
Thuốc Võ Lực 2
700000 Trí Lực Tán 1
Thuốc Trí Lực 2
800000 Sách Lược Tán 1
Thuốc Sách Lược 2
900000 Mị Lực Tán 1
Thuốc Mị Lực 2
1000000 Võ Lực Tán 1
Thuốc Võ Lực 4
1500000 Trí Lực Tán 1
Thuốc Trí Lực 4
2000000 Sách Lược Tán 1
Thuốc Sách Lược 4
2500000 Mị Lực Tán 1
Thuốc Mị Lực 4
3000000 Võ Lực Tán 2
Thuốc Võ Lực 2
3500000 Trí Lực Tán 2
Thuốc Trí Lực 2
4000000 Sách Lược Tán 2
Thuốc Sách Lược 2
4500000 Mị Lực Tán 2
Thuốc Mị Lực 2
5000000 Võ Lực Hoàn 1
Thuốc Võ Lực 2
10000000 Trí Lực Hoàn 1
Thuốc Trí Lực 2
15000000 Sách Lược Hoàn 1
Thuốc Sách Lược 2
20000000 Mị Lực Hoàn 1
Thuốc Mị Lực 2
25000000 Võ Lực Hoàn 1
Võ Lực Tán 1
35000000 Trí Lực Hoàn 1
Trí Lực Tán 1
50000000 Sách Lược Hoàn 1
Sách Lược Tán 1
75000000 Mị Lực Hoàn 1
Mị Lực Tán 1

2. Trải Nghiệm Tiêu Hao

Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện, các Chủ Tử hoàn thành các nhiệm vụ yêu cầu sẽ nhận được nhiều phần quà hấp dẫn.

Diễn ra: 4 ngày đầu mở máy chủ.

Phần thưởng:

MốcThư May MắnNgân Phiếu May Mắn
500000 5 1
1000000 5 2
2000000 5 3
3000000 5 4
4000000 5 5
5000000 5 6
6000000 5 7
7000000 5 8
8000000 5 9
9000000 5 10
10000000 10 11
12000000 10 12
14000000 10 13
16000000 10 14
18000000 10 15
20000000 10 16
30000000 20 17
40000000 20 18
50000000 20 19
60000000 20 20
70000000 20 21
80000000 20 22
90000000 20 23
100000000 20 24

3. Sách Cường Hóa Tiêu Hao

Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện, các Chủ Tử hoàn thành các nhiệm vụ yêu cầu sẽ nhận được nhiều phần quà hấp dẫn.

Diễn ra: 4 ngày đầu mở máy chủ.

Phần thưởng:

MốcThư may mắnSách EXP Tư ChấtNguyên Liệu Gia YếnGia Vị Gia Yến
5 2 5 2 2
10 3 5 2 2
20 3 5 2 2
30 3 5 3 3
40 3 5 3 3
50 3 5 3 3
70 3 5 4 4
90 3 5 4 4
120 5 5 4 4
150 5 5 5 5
200 5 5 5 5
250 5 5 5 5
300 5 5 6 6
350 5 5 6 6
400 5 5 6 6
500 8 5 7 7
700 8 5 7 7
1000 8 5 7 7
1500 10 5 8 8
2000 10 5 8 8

4. Tăng Thế Lực

Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện, các Chủ Tử hoàn thành các nhiệm vụ yêu cầu sẽ nhận được nhiều phần quà hấp dẫn.

Diễn ra: 7 ngày đầu mở máy chủ.

Phần thưởng:

MốcThư may mắnThuộc Tính Tán
200 1 1
400 1 1
800 1 1
1200 2 2
2000 2 2
3000 2 2
4000 3 3
5000 3 3
6000 3 3
8000 4 4
10000 4 4
12000 4 4
14000 4 4
16000 4 4
18000 4 4
20000 4 4
40000 8 8
60000 8 8
80000 8 8
100000 8 8
120000 8 8
140000 8 8
160000 8 8
180000 8 8
200000 8 8
300000 10 10

5. Tăng thiện cảm tri kỷ

Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện, các Chủ Tử hoàn thành các nhiệm vụ yêu cầu sẽ nhận được nhiều phần quà hấp dẫn.

Diễn ra: Từ ngày 5 đến 7 mở máy chủ.

Phần thưởng:

MốcQuà EXP Tư ChấtThuộc Tính TánThuốc Võ LựcThư may mắn
10 1 1 2 1
30 2 2 4 1
50 3 3 6 1
70 4 4 8 2
100 5 5 10 2
150 6 6 12 2
200 7 7 14 3
250 8 8 16 3
300 9 9 18 3
400 10 10 20 4
600 11 11 22 4
800 12 12 24 4
1000 13 13 26 5
1500 14 14 28 5

6. Học ở thư viện

Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện, các Chủ Tử hoàn thành các nhiệm vụ yêu cầu sẽ nhận được nhiều phần quà hấp dẫn.

Diễn ra: Từ ngày 5 đến 7 mở máy chủ.

Phần thưởng:

MốcThưởng
1 Quà Thư Quyển x1
Thuốc Thuộc Tính x2
5 Quà Thư Quyển x1
Thuốc Thuộc Tính x2
10 Quà Thư Quyển x1
Thuốc Thuộc Tính x2
15 Quà Thư Quyển x1
Thuốc Thuộc Tính x2
20 Quà Thư Quyển x1
Thuốc Thuộc Tính x2
30 Quà Thư Quyển x2
Thuốc Thuộc Tính x3
50 Quà Thư Quyển x3
Thuốc Thuộc Tính x3
70 Quà Thư Quyển x4
Thuốc Thuộc Tính x4
100 Quà Thư Quyển x5
Thuốc Thuộc Tính x5
150 Quà Thư Quyển x6
Thuốc Thuộc Tính x6
200 Quà Thư Quyển x7
Thuốc Thuộc Tính x7
250 Quà Thư Quyển x8
Thuốc Thuộc Tính x8
300 Quà Thư Quyển x9
Thuốc Thuộc Tính x9
400 Quà Thư Quyển x10
Thuốc Thuộc Tính x10

7. Tăng điểm yến hội

Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện, các Chủ Tử hoàn thành các nhiệm vụ yêu cầu sẽ nhận được nhiều phần quà hấp dẫn.

Diễn ra: Từ ngày 5 đến 7 mở máy chủ.

Phần thưởng:

MốcThưởng
1000 Quà EXP Tư Chất x1
Túi EXP Sở Trường x1
2000 Quà EXP Tư Chất x1
Túi EXP Sở Trường x1
3000 Quà EXP Tư Chất x1
Túi EXP Sở Trường x1
5000 Quà EXP Tư Chất x1
Túi EXP Sở Trường x1
7000 Quà EXP Tư Chất x2
Túi EXP Sở Trường x2
10000 Quà EXP Tư Chất x3
Túi EXP Sở Trường x3
20000 Quà EXP Tư Chất x4
Túi EXP Sở Trường x4
30000 Quà EXP Tư Chất x5
Túi EXP Sở Trường x5
40000 Quà EXP Tư Chất x6
Túi EXP Sở Trường x6
50000 Quà EXP Tư Chất x7
Túi EXP Sở Trường x7

8. Nhiệm vụ hàng ngày

Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện, các Chủ Tử hoàn thành các nhiệm vụ yêu cầu sẽ nhận được nhiều phần quà hấp dẫn.

Diễn ra: 4 ngày đầu mở máy chủ.

Phần thưởng:

MốcThư may mắnĐồ Đệ Hoạt Lực ĐơnQuà Thư QuyểnThuộc Tính Tán
5 2 5 10 2
10 2 5 10 4
15 2 5 10 6
30 5 10 20 8
50 5 10 20 10
70 5 10 20 12
100 5 15 30 14
150 10 15 30 16
200 10 15 30 18
250 10 20 50 20
300 15 20 50 22
400 20 20 50 24

9. Tích Lũy Đăng Nhập

Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện, các Chủ Tử đăng nhập mỗi ngày sẽ nhận được nhiều phần quà hấp dẫn.

Diễn ra: 7 ngày đầu mở máy chủ.

Phần thưởng:

NgàyQuà thưởng
1 Tri Kỷ Tinh Lực Đơn x1
Thể Lực Đơn x1
Thuốc Thuộc Tính x1
Mã Não Tâm x1
2 Võ Lực Tán x1
Sách Lược Tán x1
Thuốc Thuộc Tính x1
Mã Não Tâm x1
3 Trí Lực Tán x1
Mị Lực Tán x1
Thuốc Thuộc Tính x1
Mã Não Tâm x1
4 Võ Lực Hoàn x1
Sách Lược Hoàn x1
Thuốc Thuộc Tính x1
Mã Não Tâm x1
5 Trí Lực Hoàn x1
Mị Lực Hoàn x1
Thuốc Thuộc Tính x1
Mã Não Tâm x1
6 Tri Kỷ Tinh Lực Đơn x1
Đồ Đệ Hoạt Lực Đơn x1
Hàng Ngày Lệnh x3
Công Vụ Lệnh x3
7 Thể Lực Đơn x2
Đồ Đệ Hoạt Lực Đơn x2
Hàng Ngày Lệnh x3
Công Vụ Lệnh x3

10. Điểm Danh 7 Ngày

Nội dung: Các Chủ Tử đăng nhập 7 ngày sẽ nhận được nhiều phần quà hấp dẫn.

Diễn ra: Bắt đầu từ ngày Chủ Tử tạo nhân vật cho đến ngày nhận hết.

Phần thưởng:

NgàyQuà thưởng
1 Trải nghiệm x40000
Bạc x40000
Danh tiếng x40000
Công Vụ Lệnh x2
Thuốc Võ Lực x2
Thuốc Trí Lực x2
Thuốc Sách Lược x2
Thuốc Mị Lực x2
2 Trải nghiệm x45000
Bạc x45000
Danh tiếng x45000
Đồng Mộc Bài x2
Định Tình Châu x2
Thể Lực Đơn x1
Đồ Đệ Hoạt Lực Đơn x1
Tri Kỷ Tinh Lực Đơn x1
3 Trải nghiệm x50000
Bạc x50000
Danh tiếng x50000
Thái Tử Phi Quán x1
Tử Đàn Bài x2
Định Tình Châu x1
Đồng Tâm Ngọc x1
Hàng Ngày Lệnh x2
4 Trải nghiệm x55000
Bạc x55000
Danh tiếng x55000
Tử Đàn Bài x2
Hàng Ngày Lệnh x3
Công Vụ Lệnh x3
Định Tình Châu x1
Đồng Tâm Ngọc x1
5 Trải nghiệm x60000
Bạc x60000
Danh tiếng x60000
Tinh Thiết Bài x2
Đồng Tâm Ngọc x2
Thể Lực Đơn x3
Đồ Đệ Hoạt Lực Đơn x3
Tri Kỷ Tinh Lực Đơn x3
6 Trải nghiệm x65000
Bạc x65000
Danh tiếng x65000
Tinh Thiết Bài x2
Đồng Tâm Ngọc x1
Uyên Ương Ngọc x1
Hàng Ngày Lệnh x5
Công Vụ Lệnh x5
7 Trải nghiệm x70000
Bạc x70000
Danh tiếng x70000
Thái Tử PhiY Phục x1
Tinh Thiết Bài x2
Định Tình Châu x1
Uyên Ương Ngọc x1
Đồng Tâm Ngọc x1

11. Quà thân phận

Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện, các Chủ Tử đạt thân phận yêu cầu sẽ nhận được nhiều phần quà hấp dẫn.

Diễn ra: 7 ngày đầu mở máy chủ.

Phần thưởng:

Cấp Thân PhậnQuà thưởng
Cung Chính Vàng x100
Thư Tay x5
Nguyên Liệu Gia Yến x2
Gia Vị Gia Yến x2
Tam Đẳng Tông Nữ Chiêu Mộ Lệnh x2
Ngân Phiếu x10
Thuốc Thuộc Tính x3
Phiếu Uy Danh x3
Nhất Đẳng Tông Nữ Vàng x200
Danh Thiếp x15
Cung Đấu Lệnh x2
Thư Khiêu Chiến x2
Bình Du Hương Quân Chiêu Mộ Lệnh x3
Thư Tay x20
Công Vụ Lệnh x5
Hàng Ngày Lệnh x5
Thọ Du Hương Quân Vàng x300
Danh Thiếp x35
Hàn Đàm Hương x5
Phong Minh Sáo x5
Tĩnh Lạc Huyện Chủ Chiêu Mộ Lệnh x5
Thư Tay x40
Ngân Phiếu x40
Danh Thiếp x40
Chung Tú Huyện Chủ Vàng x400
Thư Tay x60
Ngân Phiếu x60
Quà Thư Quyển x20

12. Nạp mỗi ngày

Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện, các Chủ Tử mỗi ngày nạp đến mốc nhất định sẽ nhận quà tương ứng. Phần quà sẽ reset mỗi ngày.

Diễn ra: 7 ngày đầu mở máy chủ.

Phần thưởng:

Mốc nạpPhần thưởngSố lượng
80 Thẻ Hoa  2
Trải nghiệm 10
Danh Tiếng 10
Quà Thư Quyển 1
Thuốc Thuộc Tính 5
Thuộc tính tán 5
Hàng Ngày Lệnh  5
200 Thẻ Hoa  3
Trải nghiệm 15
Danh Tiếng 15
Hàng Ngày Lệnh  5
Thể Lực Đơn  2
Tinh lực đơn 2
400 Thẻ Hoa  5
Trải nghiệm 20
Danh Tiếng 20
Quà Thư Quyển 2
Thuốc Thuộc Tính 10
Thuộc tính tán 10
Chiêu Mộ Lệnh  1
Ngọc Như Ý 1
Hàng Ngày Lệnh  5
Thể Lực Đơn  3
Tinh lực đơn 3
800 Thẻ Hoa  10
Trải nghiệm 25
Danh Tiếng 25
Chiêu Mộ Lệnh  2
Ngọc Như Ý 2
Hàng Ngày Lệnh  5
Thể Lực Đơn  4
Tinh lực đơn 4
Thuốc Võ Lực  4
Công Vụ Lệnh  4
1500 Thẻ Hoa  15
Trải nghiệm 30
Danh Tiếng 30
Quà Thư Quyển 3
Thuốc Thuộc Tính 15
Thuộc tính tán 15
Chiêu Mộ Lệnh  3
Ngọc Như Ý 3
Hàng Ngày Lệnh  5
Thể Lực Đơn  5
Tinh lực đơn 5
Thuốc Võ Lực  5
Công Vụ Lệnh  5
Thuộc tính Đơn 1
2000 Thẻ Hoa  15
Trải nghiệm 40
Danh Tiếng 40
Quà Thư Quyển 4
Thuốc Thuộc Tính 20
Thuộc tính tán 20
Chiêu Mộ Lệnh  5
Ngọc Như Ý 5
Hàng Ngày Lệnh  5
Thể Lực Đơn  5
Tinh lực đơn 5
Thuốc Võ Lực  6
Công Vụ Lệnh  8
Thuộc tính Đơn 2
3000 Thẻ Hoa  15
Trải nghiệm 50
Danh Tiếng 50
Quà Thư Quyển 5
Thuốc Thuộc Tính 20
Thuộc tính tán 20
Chiêu Mộ Lệnh  8
Ngọc Như Ý 8
Hàng Ngày Lệnh  5
Thể Lực Đơn  5
Tinh lực đơn 5
Thuốc Võ Lực  7
Công Vụ Lệnh  10
Thuộc tính Đơn 3
4000 Thẻ Hoa  20
Trải nghiệm 70
Danh Tiếng 70
Quà Thư Quyển 5
Thuốc Thuộc Tính 20
Thuộc tính tán 20
Chiêu Mộ Lệnh  10
Ngọc Như Ý 10
Hàng Ngày Lệnh  5
Thể Lực Đơn  5
Tinh lực đơn 5
Thuốc Võ Lực  8
Công Vụ Lệnh  15
Thuộc tính Đơn 4
6000 Thẻ Hoa  20
Trải nghiệm 100
Danh Tiếng 100
Quà Thư Quyển 5
Thuốc Thuộc Tính 20
Thuộc tính tán 20
Chiêu Mộ Lệnh  10
Ngọc Như Ý 10
Hàng Ngày Lệnh  5
Thể Lực Đơn  5
Tinh lực đơn 5
Thuốc Võ Lực  9
Công Vụ Lệnh  20
Thuộc tính Đơn 5
10000 Thẻ Hoa  30
Trải nghiệm 150
Danh Tiếng 150
Quà Thư Quyển 5
Thuốc Thuộc Tính 20
Thuộc tính tán 20
Chiêu Mộ Lệnh  15
Ngọc Như Ý 20
Hàng Ngày Lệnh  5
Thể Lực Đơn  5
Tinh lực đơn 5
Thuốc Võ Lực  10
Công Vụ Lệnh  20
Thuộc tính Đơn 5
20000 Thẻ Hoa  30
Trải nghiệm 300
Danh Tiếng 300
Quà Thư Quyển 5
Thuốc Thuộc Tính 20
Thuộc tính tán 20
Chiêu Mộ Lệnh  25
Ngọc Như Ý 30
Hàng Ngày Lệnh  5
Thể Lực Đơn  5
Tinh lực đơn 5
Thuốc Võ Lực  20
Công Vụ Lệnh  20
Thuộc tính Đơn 5

13. Nạp tích lũy ngày

Nội dung: Mỗi ngày các Chủ Tử tham gia nạp mốc 150 Vàng trở lên sẽ nhận được quà tặng hấp dẫn với thông tin chi tiết sau:

Diễn ra: 7 ngày đầu mở máy chủ.

Phần thưởng:

Mốc nạpSố ngày Nạp Tích LũyThưởng
150 1
Chiêu Mộ Lệnh x2
Trải nghiệm x 5
Ngân Phiếu x5
Dầu bảo dưỡng x1
150 2
Chiêu Mộ Lệnh x2
Thuốc Thuộc tính x 5
Thuốc Võ Lực x5
Dầu bảo dưỡng x1
150 3
Chiêu Mộ Lệnh x3
Trải Nghiệm x8
Ngân Phiếu x8
Dầu bảo dưỡng x1
150 4
Chiêu Mộ Lệnh x3
Thuốc Thuộc tính x 8
Thuốc Võ Lực x8
Dầu bảo dưỡng x1
150 5
Chiêu Mộ Lệnh x5
Trải Nghiệm x15
Ngân Phiếu x15
Dầu bảo dưỡng x1
150 6
Chiêu Mộ Lệnh x5
Thuốc Thuộc tính x 15
Thuốc Võ Lực x15
Dầu bảo dưỡng x1
150 7
Chiêu Mộ Lệnh x10
Trải Nghiệm x20
Ngân Phiếu x20
Dầu bảo dưỡng x1

14. Hoàn trả nạp

Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện, các Chủ Tử nạp Vàng mốc chỉ định sẽ được hoàn trả Vàng số lượng tương ứng sau:

Diễn ra: 7 ngày đầu mở máy chủ.

Phần thưởng:

Mốc nạpVật phẩmSố lượng
80 Vàng 300
200 Vàng 500
400 Vàng 800
800 Vàng 1600
1200 Vàng 1600
2000 Vàng 3200
4000 Vàng 8000
6000 Vàng 8000
12000 Vàng 24000
20000 Vàng 32000
30000 Vàng 40000
50000 Vàng 80000

15. Nạp đặc biệt

Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện, các Chủ Tử nạp Vàng mốc chỉ định sẽ nhận được các phần quà tương ứng sau:

Diễn ra: 7 ngày đầu mở máy chủ.

Phần thưởng:

Mốc nạpVật phẩmSố lượng
80 Danh tiếng 80,000
Thuốc Võ Lực 2
Sách Cường Hóa Võ Lực 2
Ngọc Như Ý 2
Thuốc Thuộc Tính 8
Hàng Ngày Lệnh 5
Tinh lực Đơn 1
200 Danh tiếng 200,000
Thuốc Võ Lực 3
Sách Cường Hóa Võ Lực 3
Ngọc Như Ý 2
Thuốc Thuộc Tính 12
Hàng Ngày Lệnh 10
Mã Não Tâm 2
Tinh lực Đơn 5
400 Danh tiếng 400,000
Thuốc Võ Lực 5
Sách Cường Hóa Võ Lực 5
Ngọc Như Ý 5
Thuốc Thuộc Tính 20
Hàng Ngày Lệnh 15
Mã Não Tâm 4
Phỉ Thúy Tâm 2
Tinh lực Đơn 10
800 Danh tiếng 500,000
Thuốc Võ Lực 10
Sách Cường Hóa Võ Lực 10
Ngọc Như Ý 5
Thuốc Thuộc Tính 40
Hàng Ngày Lệnh 20
Mã Não Tâm 6
Phỉ Thúy Tâm 4
Tinh lực Đơn 20
2000 Danh tiếng 1,000,000
Thuốc Võ Lực 30
Sách Cường Hóa Võ Lực 30
Ngọc Như Ý 10
Thuốc Thuộc Tính 120
Hàng Ngày Lệnh 20
Mã Não Tâm 8
Phỉ Thúy Tâm 6
Tinh lực Đơn 30
4000 Danh tiếng 1,000,000
Thuốc Võ Lực 50
Sách Cường Hóa Võ Lực 50
Ngọc Như Ý 20
Thuốc Thuộc Tính 200
Hàng Ngày Lệnh 20
Mã Não Tâm 10
Phỉ Thúy Tâm 8
Tinh lực Đơn 40
8000 Danh tiếng 1,000,000
Thuốc Võ Lực 100
Sách Cường Hóa Võ Lực 100
Ngọc Như Ý 40
Thuốc Thuộc Tính 400
Hàng Ngày Lệnh 20
Mã Não Tâm 15
Phỉ Thúy Tâm 10
Tinh lực Đơn 40

16. Quà ưu đãi

Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện, cửa hàng sẽ bán giảm giá các vật phẩm hấp dẫn.

Diễn ra: 7 ngày đầu mở máy chủ.

Phần thưởng:

Vật PhẩmLượt muaGiá (vàng)
Mã Não Tâm 10 20
Phỉ Thúy Tâm 10 40
Hàng Ngày Lệnh Không giới hạn 80
Công Vụ Lệnh 10 10
Công Vụ Lệnh Không giới hạn 50
Hàn Đàm Hương 10 100
Xa Mã Lệnh Không giới hạn 100
Thuốc Thuộc Tính 10 50
Thuộc Tính Tán 10 200
Định Tình Châu 20 3
Đồng Tâm Ngọc 3 30
Uyên Ương Ngọc 3 40
Định Tình Châu Không giới hạn 100
Đồng Tâm Ngọc Không giới hạn 150
Uyên Ương Ngọc Không giới hạn 200
Tinh Lực Đơn 3 50
Thể Lực Đơn 3 50
Hoạt Lực Đơn 3 50
Thư Tay 10 10
Danh Thiếp 10 10
Ngân Phiếu 10 10
Cung Đấu Lệnh 3 150
Xuất Chiến Lệnh 3 150
Thư Khiêu Chiến 3 150
Thảo Phạt Lệnh 3 400
Nguyên Liệu Gia Yến 5 25
Gia Vị Gia Yến 5 25
Thẻ Hoa 199 20
Hàng Ngày Lệnh 10 30
Ngọc Như Ý 999 50
Đồng Mộc Bài 10 20
Tử Đàn Bài 10 40
Tinh Thiết Bài 10 60
Hoàng Đồng Bài 10 80
Truyền Âm 20 100
Quà Trợ Uy-Nhỏ 10 200
Tranh Sơn Thủy 10 50
Quà Trợ Uy-Lớn 10 500

17. Trợ uy hoàng tử

Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện, các Chủ Tử tặng quà để cổ vũ cho hoàng tử yêu thích của mình, khi tặng sẽ nhận được điểm để đổi quà, quà tặng hoàng tử được bán trong tiệm. Khi Chủ Tử nằm trong Top bảng xếp hạng trợ uy sẽ nhận được nhiều phần quà hấp dẫn.

Diễn ra: 7 ngày đầu mở máy chủ.

Phần thưởng:

HạngQuà thưởng
1 Quà Thư Quyển x20
Mã Não Tâm x20
Đồng Tâm Ngọc x5
Thuộc Tính Tán x10
Hàng Ngày Lệnh x15
Xa Mã Lệnh x10
Đồng Mộc Bài x30
Chiêu Mộ Lệnh x10
2 Quà Thư Quyển x15
Mã Não Tâm x15
Đồng Tâm Ngọc x4
Thuộc Tính Tán x8
Hàng Ngày Lệnh x10
Xa Mã Lệnh x8
Đồng Mộc Bài x20
Chiêu Mộ Lệnh x8
3 Quà Thư Quyển x10
Mã Não Tâm x10
Đồng Tâm Ngọc x3
Thuộc Tính Tán x6
Hàng Ngày Lệnh x8
Xa Mã Lệnh x6
Đồng Mộc Bài x15
Chiêu Mộ Lệnh x6
4-5 Quà Thư Quyển x5
Mã Não Tâm x5
Đồng Tâm Ngọc x2
Thuộc Tính Tán x4
Hàng Ngày Lệnh x6
Xa Mã Lệnh x4
Đồng Mộc Bài x12
Chiêu Mộ Lệnh x5
6-10 Quà Thư Quyển x4
Mã Não Tâm x4
Đồng Tâm Ngọc x1
Thuộc Tính Tán x3
Hàng Ngày Lệnh x4
Xa Mã Lệnh x3
Đồng Mộc Bài x9
Chiêu Mộ Lệnh x4
11-20 Quà Thư Quyển x3
Mã Não Tâm x3
Thuộc Tính Tán x2
Hàng Ngày Lệnh x3
Xa Mã Lệnh x2
Đồng Mộc Bài x6
Chiêu Mộ Lệnh x3
21-50 Quà Thư Quyển x2
Mã Não Tâm x2
Thuộc Tính Tán x1
Hàng Ngày Lệnh x2
Xa Mã Lệnh x1
Đồng Mộc Bài x3
Chiêu Mộ Lệnh x2
51-100 Quà Thư Quyển x1
Mã Não Tâm x1
Thuộc Tính Tán x1
Hàng Ngày Lệnh x1
Xa Mã Lệnh x1
Đồng Mộc Bài x2
Chiêu Mộ Lệnh x1
101-200 Hàng Ngày Lệnh x1
Đồng Mộc Bài x1
Chiêu Mộ Lệnh x1

18. Vàng tiêu hao

Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện, các Chủ Tử tiêu hao Vàng đến mốc nhất định sẽ nhận quà hấp dẫn.

Diễn ra: 7 ngày đầu mở máy chủ.

Phần thưởng:

Mốc tiêuQuà thưởng
500 Vàng x25
1000 Vàng x50
2000 Vàng x100
5000 Vàng x250
10000 Vàng x500
20000 Vàng x1000
40000 Vàng x2000
60000 Vàng x3000
100000 Vàng x5000
200000 Vàng x10000
300000 Vàng x15000
500000 Vàng x25000
700000 Vàng x35000
1000000 Vàng x50000

19. Mệnh Bàn

Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện, các Chủ Tử quay vòng quay "Mệnh Bàn" để nhận nhiều phần quà hấp dẫn, Mệnh Bàn tiêu hao thẻ hoa. Thẻ hoa có thể mua trong shop Vàng, sự kiện nạp, sự kiện hạn giờ.

Diễn ra: Từ ngày 1 đến ngày 4 mở máy chủ.

Phần thưởng:

Thưởng Lật Thẻ
Ngọc Như Ý
Thuốc Võ Lực
Võ Lực Tán
Thuốc Trí Lực
Trí Lực Tán
Thuốc Sách Lược
Sách Lược Tán
Thuốc Mị Lực
Mị Lực Tán
Sách EXP Tư Chất

20. Đua Top Thế Lực

Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện, các Chủ Tử nằm trong BXH Thế Lực sẽ có cơ hội nhận nhiều quà khủng.

Diễn ra: Từ ngày 1 đến ngày 4 mở máy chủ.

Phần thưởng:

HạngVật phẩmSố lượng
1 Áo, Mũ, Hoa tai Thời Trang Tước Đề 1
Chiêu Mộ Lệnh  20
Uy Danh 50
Quà Thư Quyển  20
Thuộc Tính Hoàn 20
Thuộc Tính Tán 20
Thư Tay  30
Danh Thiếp  30
Ngân Phiếu  30
Sách Cường Hóa Võ Lực  20
Sách Cường Hóa Trí Lực  20
Sách Cường Sách Lược  20
Sách Cường Mị Lực  20
Sách EXP Sở Trường  100
Tranh Sơn Thủy  40
Mã Não Tâm  20
Phỉ Thúy Tâm  10
Túi Thơm  20
Ngọc Bội  10
2 Áo, Mũ, Hoa tai Thời Trang Tước Đề 1
Chiêu Mộ Lệnh  10
Uy Danh 40
Quà Thư Quyển  15
Thuộc Tính Hoàn 15
Thuộc Tính Tán 15
Thư Tay  25
Danh Thiếp  25
Ngân Phiếu  25
Sách Cường Hóa Võ Lực  15
Sách Cường Hóa Trí Lực  15
Sách Cường Sách Lược  15
Sách Cường Mị Lực  15
Sách EXP Sở Trường  80
Tranh Sơn Thủy  30
Mã Não Tâm  15
Phỉ Thúy Tâm  8
Túi Thơm  15
Ngọc Bội  8
3 Áo, Mũ, Hoa tai Thời Trang Tước Đề 1
Chiêu Mộ Lệnh  8
Uy Danh 30
Quà Thư Quyển  10
Thuộc Tính Hoàn 10
Thuộc Tính Tán 10
Thư Tay  20
Danh Thiếp  20
Ngân Phiếu  20
Sách Cường Hóa Võ Lực  10
Sách Cường Hóa Trí Lực  10
Sách Cường Sách Lược  10
Sách Cường Mị Lực  10
Sách EXP Sở Trường  60
Tranh Sơn Thủy  20
Mã Não Tâm  10
Phỉ Thúy Tâm  6
Túi Thơm  10
Ngọc Bội  6
4 - 5 Chiêu Mộ Lệnh  7
Uy Danh 25
Quà Thư Quyển  8
Thuộc Tính Hoàn 8
Thuộc Tính Tán 8
Thư Tay  18
Danh Thiếp  18
Ngân Phiếu  18
Sách Cường Hóa Võ Lực  8
Sách Cường Hóa Trí Lực  8
Sách Cường Sách Lược  8
Sách Cường Mị Lực  8
Sách EXP Sở Trường  40
Tranh Sơn Thủy  10
Mã Não Tâm  8
Phỉ Thúy Tâm  4
Túi Thơm  8
Ngọc Bội  4
6 - 10 Chiêu Mộ Lệnh  6
Uy Danh 20
Quà Thư Quyển  6
Thuộc Tính Hoàn 6
Thuộc Tính Tán 6
Thư Tay  15
Danh Thiếp  15
Ngân Phiếu  15
Sách Cường Hóa Võ Lực  6
Sách Cường Hóa Trí Lực  6
Sách Cường Sách Lược  6
Sách Cường Mị Lực  6
Sách EXP Sở Trường  20
Tranh Sơn Thủy  8
Mã Não Tâm  6
Phỉ Thúy Tâm  2
Túi Thơm  6
Ngọc Bội  2
11 - 20 Chiêu Mộ Lệnh  5
Uy Danh 15
Quà Thư Quyển  5
Thuộc Tính Hoàn 4
Thuộc Tính Tán 4
Thư Tay  12
Danh Thiếp  12
Ngân Phiếu  12
Sách Cường Hóa Võ Lực  5
Sách Cường Hóa Trí Lực  5
Sách Cường Sách Lược  5
Sách Cường Mị Lực  5
Sách EXP Sở Trường  10
Tranh Sơn Thủy  6
Mã Não Tâm  4
Phỉ Thúy Tâm  1
Túi Thơm  4
Ngọc Bội  1
21 - 50 Chiêu Mộ Lệnh  4
Uy Danh 10
Quà Thư Quyển  4
Thuộc Tính Hoàn 3
Thuộc Tính Tán 3
Thư Tay  10
Danh Thiếp  10
Ngân Phiếu  10
Sách Cường Hóa Võ Lực  4
Sách Cường Hóa Trí Lực  4
Sách Cường Sách Lược  4
Sách Cường Mị Lực  4
51 - 100 Chiêu Mộ Lệnh  3
Uy Danh 5
Quà Thư Quyển  4
Thuộc Tính Hoàn 2
Thuộc Tính Tán 2
Thư Tay  8
Danh Thiếp  8
Ngân Phiếu  8
Sách Cường Hóa Võ Lực  4
Sách Cường Hóa Trí Lực  4
Sách Cường Sách Lược  4
Sách Cường Mị Lực  4
101 - 200 Chiêu Mộ Lệnh  2
Uy Danh 5
Quà Thư Quyển  3
Thuộc Tính Hoàn 1
Thuộc Tính Tán 1
Thư Tay  6
Danh Thiếp  6
Ngân Phiếu  6
Sách Cường Hóa Võ Lực  3
Sách Cường Hóa Trí Lực  3
Sách Cường Sách Lược  3
Sách Cường Mị Lực  3

21. Đua Top Vượt Ải

Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện, các Chủ Tử nằm trong BXH Vượt Ải sẽ có cơ hội nhận nhiều quà khủng.

Diễn ra: 7 ngày đầu mở máy chủ.

Phần thưởng:

HạngVật phẩmSố lượng
1 Áo, Mũ, Hoa tai Thời Trang Ngọc Lộ 1
Chiêu Mộ Lệnh  10
Sách EXP Tư Chất  30
Thuốc Thuộc Tính 10
Thuộc Tính Tán 10
Tranh Sơn Thủy  20
Hàn Đàm Hương  10
Mã Não Tâm  10
Phỉ Thúy Tâm  10
Túi Thơm  10
Ngọc Bội  10
2 Áo, Mũ, Hoa tai Thời Trang Ngọc Lộ 1
Chiêu Mộ Lệnh  6
Sách EXP Tư Chất  20
Thuốc Thuộc Tính 8
Thuộc Tính Tán 8
Tranh Sơn Thủy  15
Hàn Đàm Hương  8
Mã Não Tâm  9
Phỉ Thúy Tâm  9
Túi Thơm  9
Ngọc Bội  9
3 Áo, Mũ, Hoa tai Thời Trang Ngọc Lộ 1
Chiêu Mộ Lệnh  5
Sách EXP Tư Chất  15
Thuốc Thuộc Tính 6
Thuộc Tính Tán 6
Tranh Sơn Thủy  10
Hàn Đàm Hương  6
Mã Não Tâm  8
Phỉ Thúy Tâm  8
Túi Thơm  8
Ngọc Bội  8
4 - 5 Chiêu Mộ Lệnh  4
Sách EXP Tư Chất  10
Thuốc Thuộc Tính 5
Thuộc Tính Tán 5
Tranh Sơn Thủy  8
Hàn Đàm Hương  5
Mã Não Tâm  6
Phỉ Thúy Tâm  6
Túi Thơm  6
Ngọc Bội  6
6 - 10 Chiêu Mộ Lệnh  3
Sách EXP Tư Chất  8
Thuốc Thuộc Tính 4
Thuộc Tính Tán 4
Tranh Sơn Thủy  6
Hàn Đàm Hương  4
Mã Não Tâm  5
Phỉ Thúy Tâm  5
Túi Thơm  5
Ngọc Bội  5
11 - 20 Chiêu Mộ Lệnh  2
Sách EXP Tư Chất  6
Thuốc Thuộc Tính 3
Thuộc Tính Tán 3
Tranh Sơn Thủy  5
Hàn Đàm Hương  3
Mã Não Tâm  4
Phỉ Thúy Tâm  4
Túi Thơm  4
Ngọc Bội  4
21 - 50 Chiêu Mộ Lệnh  2
Sách EXP Tư Chất  4
Thuốc Thuộc Tính 2
Thuộc Tính Tán 2
Tranh Sơn Thủy  4
Hàn Đàm Hương  3
51 - 100 Chiêu Mộ Lệnh  1
Sách EXP Tư Chất  2
Thuốc Thuộc Tính 1
Thuộc Tính Tán 1
Tranh Sơn Thủy  4
Hàn Đàm Hương  2
101 - 200 Chiêu Mộ Lệnh  1
Sách EXP Tư Chất  2
Thuốc Thuộc Tính 1
Thuộc Tính Tán 1
Tranh Sơn Thủy  3
Hàn Đàm Hương  1

22. Đua Top Tư Chất Đồng Hành

Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện, các Chủ Tử nằm trong BXH tư chất đồng hành sẽ có cơ hội nhận nhiều quà khủng.

Diễn ra: Từ ngày 4 đến ngày 7 mở máy chủ.

Phần thưởng:

HạngVật phẩmSố lượng
1 Ngọc Như Ý  10
Phiếu Uy Danh  10
Thư Tay  30
Danh Thiếp  30
Ngân Phiếu  30
Xuất Chiến Lệnh  10
Đồ Đệ Hoạt Lực Đơn  10
Tri Kỷ Tinh Lực Đơn  10
Nguyên Liệu-Thường  10
Nguyên Liệu-Trung  10
Nguyên Liệu-Cao  10
Nguyên Liệu-Hiếm 10
2 Ngọc Như Ý  6
Phiếu Uy Danh  8
Thư Tay  25
Danh Thiếp  25
Ngân Phiếu  25
Xuất Chiến Lệnh  8
Đồ Đệ Hoạt Lực Đơn  8
Tri Kỷ Tinh Lực Đơn  8
Nguyên Liệu-Thường  8
Nguyên Liệu-Trung  8
Nguyên Liệu-Cao  8
Nguyên Liệu-Hiếm 8
3 Ngọc Như Ý  5
Phiếu Uy Danh  7
Thư Tay  20
Danh Thiếp  20
Ngân Phiếu  20
Xuất Chiến Lệnh  7
Đồ Đệ Hoạt Lực Đơn  7
Tri Kỷ Tinh Lực Đơn  7
Nguyên Liệu-Thường  7
Nguyên Liệu-Trung  7
Nguyên Liệu-Cao  7
Nguyên Liệu-Hiếm 7
4 - 5 Ngọc Như Ý  4
Phiếu Uy Danh  6
Thư Tay  18
Danh Thiếp  18
Ngân Phiếu  18
Xuất Chiến Lệnh  6
Đồ Đệ Hoạt Lực Đơn  6
Tri Kỷ Tinh Lực Đơn  6
Nguyên Liệu-Thường  6
Nguyên Liệu-Trung  6
Nguyên Liệu-Cao  6
Nguyên Liệu-Hiếm 6
6 - 10 Ngọc Như Ý  3
Phiếu Uy Danh  5
Thư Tay  15
Danh Thiếp  15
Ngân Phiếu  15
Xuất Chiến Lệnh  5
Đồ Đệ Hoạt Lực Đơn  5
Tri Kỷ Tinh Lực Đơn  5
Nguyên Liệu-Thường  5
Nguyên Liệu-Trung  5
Nguyên Liệu-Cao  5
Nguyên Liệu-Hiếm 5
11 - 20 Ngọc Như Ý  3
Phiếu Uy Danh  4
Thư Tay  10
Danh Thiếp  10
Ngân Phiếu  10
Xuất Chiến Lệnh  4
Đồ Đệ Hoạt Lực Đơn  4
Tri Kỷ Tinh Lực Đơn  4
Nguyên Liệu-Thường  4
Nguyên Liệu-Trung  4
Nguyên Liệu-Cao  4
Nguyên Liệu-Hiếm 4
21 - 50 Ngọc Như Ý  2
Phiếu Uy Danh  3
Thư Tay  8
Danh Thiếp  8
Ngân Phiếu  8
Xuất Chiến Lệnh  3
51 - 100 Ngọc Như Ý  2
Phiếu Uy Danh  2
Thư Tay  6
Danh Thiếp  6
Ngân Phiếu  6
Xuất Chiến Lệnh  2
101 - 200 Ngọc Như Ý  1
Phiếu Uy Danh  1
Thư Tay  4
Danh Thiếp  4
Ngân Phiếu  4
Xuất Chiến Lệnh  2

23. Đua Top Năng Lực Tri Kỷ

Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện, các Chủ Tử nằm trong BXH năng lực tri kỷ sẽ có cơ hội nhận nhiều quà khủng.

Diễn ra: Từ ngày 1 đến ngày 4 mở máy chủ.

Phần thưởng:

HạngVật phẩmSố lượng
1 Ngọc Như Ý  10
Quà Thư Quyển  10
Mã Não Tâm  20
Phỉ Thúy Tâm  10
Túi Thơm  20
Ngọc Bội  10
Sách Cường Hóa Võ Lực  10
Sách Cường Hóa Trí Lực  10
Sách Cường Sách Lược  10
Sách Cường Mị Lực  10
Xa Mã Lệnh  10
Công Vụ Lệnh  10
2 Ngọc Như Ý  6
Quà Thư Quyển  8
Mã Não Tâm  18
Phỉ Thúy Tâm  8
Túi Thơm  18
Ngọc Bội  8
Sách Cường Hóa Võ Lực  8
Sách Cường Hóa Trí Lực  8
Sách Cường Sách Lược  8
Sách Cường Mị Lực  8
Xa Mã Lệnh  8
Công Vụ Lệnh  8
3 Ngọc Như Ý  5
Quà Thư Quyển  7
Mã Não Tâm  15
Phỉ Thúy Tâm  7
Túi Thơm  15
Ngọc Bội  7
Sách Cường Hóa Võ Lực  7
Sách Cường Hóa Trí Lực  7
Sách Cường Sách Lược  7
Sách Cường Mị Lực  7
Xa Mã Lệnh  7
Công Vụ Lệnh  7
4 - 5 Ngọc Như Ý  4
Quà Thư Quyển  6
Mã Não Tâm  12
Phỉ Thúy Tâm  6
Túi Thơm  12
Ngọc Bội  6
Sách Cường Hóa Võ Lực  6
Sách Cường Hóa Trí Lực  6
Sách Cường Sách Lược  6
Sách Cường Mị Lực  6
Xa Mã Lệnh  6
Công Vụ Lệnh  6
6 - 10 Ngọc Như Ý  3
Quà Thư Quyển  5
Mã Não Tâm  10
Phỉ Thúy Tâm  5
Túi Thơm  10
Ngọc Bội  5
Sách Cường Hóa Võ Lực  5
Sách Cường Hóa Trí Lực  5
Sách Cường Sách Lược  5
Sách Cường Mị Lực  5
Xa Mã Lệnh  5
Công Vụ Lệnh  5
11 - 20 Ngọc Như Ý  3
Quà Thư Quyển  4
Mã Não Tâm  8
Phỉ Thúy Tâm  4
Túi Thơm  8
Ngọc Bội  4
Sách Cường Hóa Võ Lực  4
Sách Cường Hóa Trí Lực  4
Sách Cường Sách Lược  4
Sách Cường Mị Lực  4
Xa Mã Lệnh  4
Công Vụ Lệnh  4
21 - 50 Ngọc Như Ý  2
Quà Thư Quyển  3
Mã Não Tâm  5
Phỉ Thúy Tâm  3
Túi Thơm  5
Ngọc Bội  3
51 - 100 Ngọc Như Ý  2
Quà Thư Quyển  2
Mã Não Tâm  3
Phỉ Thúy Tâm  2
Túi Thơm  3
Ngọc Bội  2
101 - 200 Ngọc Như Ý  1
Quà Thư Quyển  1
Mã Não Tâm  2
Phỉ Thúy Tâm  1
Túi Thơm  2
Ngọc Bội  1

24. Đua Top thiện cảm tri kỷ

Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện, các Chủ Tử nằm trong BXH thiện cảm tri kỷ sẽ có cơ hội nhận nhiều quà khủng.

Diễn ra: Từ ngày 1 đến ngày 4 mở máy chủ.

Phần thưởng:

HạngVật phẩmSố lượng
1 Chiêu Mộ Lệnh  10
Hàng Ngày Lệnh  10
Công Vụ Lệnh  10
Thuốc Thuộc Tính  20
Sách EXP Tư Chất 10
Quà Thư Quyển  10
Xa Mã Lệnh  10
Tranh Sơn Thủy  30
Hàn Đàm Hương  20
Phong Minh Sáo 10
Nguyên Liệu Gia Yến 10
Gia vị Gia Yến  10
2 Chiêu Mộ Lệnh  8
Hàng Ngày Lệnh  9
Công Vụ Lệnh  9
Thuốc Thuộc Tính  15
Sách EXP Tư Chất 9
Quà Thư Quyển  9
Xa Mã Lệnh  9
Tranh Sơn Thủy  20
Hàn Đàm Hương  15
Phong Minh Sáo 9
Nguyên Liệu Gia Yến 9
Gia vị Gia Yến  9
3 Chiêu Mộ Lệnh  6
Hàng Ngày Lệnh  8
Công Vụ Lệnh  8
Thuốc Thuộc Tính  10
Sách EXP Tư Chất 8
Quà Thư Quyển  8
Xa Mã Lệnh  8
Tranh Sơn Thủy  15
Hàn Đàm Hương  10
Phong Minh Sáo 8
Nguyên Liệu Gia Yến 8
Gia vị Gia Yến  8
4 - 5 Chiêu Mộ Lệnh  5
Hàng Ngày Lệnh  6
Công Vụ Lệnh  6
Thuốc Thuộc Tính  8
Sách EXP Tư Chất 6
Quà Thư Quyển  6
Xa Mã Lệnh  6
Tranh Sơn Thủy  10
Hàn Đàm Hương  8
Phong Minh Sáo 6
Nguyên Liệu Gia Yến 6
Gia vị Gia Yến  6
6 - 10 Chiêu Mộ Lệnh  4
Hàng Ngày Lệnh  5
Công Vụ Lệnh  5
Thuốc Thuộc Tính  6
Sách EXP Tư Chất 5
Quà Thư Quyển  5
Xa Mã Lệnh  5
Tranh Sơn Thủy  8
Hàn Đàm Hương  6
Phong Minh Sáo 5
Nguyên Liệu Gia Yến 5
Gia vị Gia Yến  5
11 - 20 Chiêu Mộ Lệnh  3
Hàng Ngày Lệnh  4
Công Vụ Lệnh  4
Thuốc Thuộc Tính  4
Sách EXP Tư Chất 4
Quà Thư Quyển  4
Xa Mã Lệnh  4
Tranh Sơn Thủy  6
Hàn Đàm Hương  5
Phong Minh Sáo 4
Nguyên Liệu Gia Yến 4
Gia vị Gia Yến  4
21 - 50 Chiêu Mộ Lệnh  2
Hàng Ngày Lệnh  3
Công Vụ Lệnh  3
Thuốc Thuộc Tính  2
Sách EXP Tư Chất 4
Quà Thư Quyển  4
Xa Mã Lệnh  3
Tranh Sơn Thủy  5
Hàn Đàm Hương  4
Phong Minh Sáo 4
Nguyên Liệu Gia Yến 3
Gia vị Gia Yến  3
51 - 100 Chiêu Mộ Lệnh  1
Sách EXP Tư Chất 3
Quà Thư Quyển  3
Tranh Sơn Thủy  2
Hàn Đàm Hương  3
Phong Minh Sáo 3
101 - 200 Chiêu Mộ Lệnh  1
Sách EXP Tư Chất 2
Quà Thư Quyển  2
Tranh Sơn Thủy  2
Hàn Đàm Hương  2
Phong Minh Sáo 2

25. Đua Top điểm yến hội

Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện, các Chủ Tử nằm trong BXH điểm yến hội sẽ có cơ hội nhận nhiều quà khủng.

Diễn ra: Từ ngày 5 đến ngày 7 mở máy chủ.

Phần thưởng:

HạngVật phẩmSố lượng
1 Ngọc Như Ý  10
Phiếu Uy Danh  10
Công Vụ Lệnh  10
Hàng Ngày Lệnh  10
Hộp Thiện Cảm  10
Nguyên Liệu Gia Yến 30
Gia Vị Gia Yến  30
Nguyên Liệu-Thường  30
Nguyên Liệu-Trung  30
Nguyên Liệu-Cao  30
Tranh Sơn Thủy  20
Hàn Đàm Hương  10
2 Ngọc Như Ý  6
Phiếu Uy Danh  8
Công Vụ Lệnh  8
Hàng Ngày Lệnh  8
Hộp Thiện Cảm  8
Nguyên Liệu Gia Yến 25
Gia Vị Gia Yến  25
Nguyên Liệu-Thường  25
Nguyên Liệu-Trung  25
Nguyên Liệu-Cao  25
Tranh Sơn Thủy  18
Hàn Đàm Hương  8
3 Ngọc Như Ý  5
Phiếu Uy Danh  7
Công Vụ Lệnh  7
Hàng Ngày Lệnh  7
Hộp Thiện Cảm  7
Nguyên Liệu Gia Yến 20
Gia Vị Gia Yến  20
Nguyên Liệu-Thường  20
Nguyên Liệu-Trung  20
Nguyên Liệu-Cao  20
Tranh Sơn Thủy  15
Hàn Đàm Hương  7
4 - 5 Ngọc Như Ý  4
Phiếu Uy Danh  6
Công Vụ Lệnh  6
Hàng Ngày Lệnh  6
Hộp Thiện Cảm  6
Nguyên Liệu Gia Yến 18
Gia Vị Gia Yến  18
Nguyên Liệu-Thường  18
Nguyên Liệu-Trung  18
Nguyên Liệu-Cao  18
Tranh Sơn Thủy  12
Hàn Đàm Hương  6
6 - 10 Ngọc Như Ý  3
Phiếu Uy Danh  5
Công Vụ Lệnh  5
Hàng Ngày Lệnh  5
Hộp Thiện Cảm  5
Nguyên Liệu Gia Yến 15
Gia Vị Gia Yến  15
Nguyên Liệu-Thường  15
Nguyên Liệu-Trung  15
Nguyên Liệu-Cao  15
Tranh Sơn Thủy  10
Hàn Đàm Hương  5
11 - 20 Ngọc Như Ý  3
Phiếu Uy Danh  4
Công Vụ Lệnh  4
Hàng Ngày Lệnh  4
Hộp Thiện Cảm  4
Nguyên Liệu Gia Yến 12
Gia Vị Gia Yến  12
Nguyên Liệu-Thường  12
Nguyên Liệu-Trung  12
Nguyên Liệu-Cao  12
Tranh Sơn Thủy  8
Hàn Đàm Hương  4
21 - 50 Ngọc Như Ý  2
Nguyên Liệu Gia Yến 10
Gia Vị Gia Yến  10
Nguyên Liệu-Thường  10
Nguyên Liệu-Trung  10
Nguyên Liệu-Cao  10
51 - 100 Ngọc Như Ý  2
Nguyên Liệu Gia Yến 8
Gia Vị Gia Yến  8
Nguyên Liệu-Thường  8
Nguyên Liệu-Trung  8
Nguyên Liệu-Cao  8
101 - 200 Ngọc Như Ý  1
Nguyên Liệu Gia Yến 5
Gia Vị Gia Yến  5
Nguyên Liệu-Thường  5
Nguyên Liệu-Trung  5
Nguyên Liệu-Cao  5

26. Tranh mua mỗi ngày

Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện, cửa hàng mỗi ngày sẽ bán giảm giá 1 số vật phẩm. Khi mua đủ số lượt sẽ nhận thêm quà tặng.

Diễn ra: Từ ngày 5 đến ngày 7 mở máy chủ.

Vật phẩmGiá (Vàng)
Thuốc Võ Lực 20
Võ Lực Tán 80
Thuốc Trí Lực 20
Trí Lực Tán 80
Thuốc Sách Lược 20
Sách Lược Tán 80
Thuốc Mị Lực 20
Mị Lực Tán 80
Hàng Ngày Lệnh 20
Công Vụ Lệnh 5
Đạt số lần muaThưởng
10 Chiêu Mộ Lệnh x1
Quà Thư Quyển x2
Thuộc Tính Tán x2
15 Chiêu Mộ Lệnh x1
Quà Thư Quyển x3
Thuộc Tính Tán x3
20 Chiêu Mộ Lệnh x1
Quà Thư Quyển x4
Thuộc Tính Tán x4
30 Chiêu Mộ Lệnh x2
Quà Thư Quyển x6
Thuộc Tính Tán x6

Thông Tin Hỗ Trợ:

  • Các Chủ Tử có thể tham gia thảo luận và tìm hiểu về Cung Đấu Mobile tại:
  • Các thắc mắc liên quan đến Cung Đấu Mobile, Chủ Tử vui lòng gửi thông tin về trang Hỗ Trợ hoặc liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.