1900 561 558
( 2000đ/phút )

Đua Top Liên Server nhận Tiễn Thảo

Cung Đấu VNG

Sự kiện: ĐUA TOP THẾ LỰC LIÊN SERVER

Đua Top Thế Lực Liên Server tại Cung Đấu Mobi sẽ là cuộc tranh tài giữa các chính phi, nô tì tiếng tăm trong hoàng cung. Tham gia để tất cả có thể nhận được các tặng phẩm giá trị.


Thời gian và hướng dẫn

 • Thời gian diễn ra sự kiện: 5/9 - 13/9/2020
 • Vòng đấu:
  • Vòng loại: 5/9 - 8/9 (mở vòng loại lúc 00:00 ngày 5/9)
  • Vòng chính thức 9/9 - 13/9
  • Ngày nhận quà 13/9
 • Hướng dẫn:
  • Server áp dụng S1 - S61
  • Cụm thi đấu 5 server 1 cụm
  • Quà Vòng loại Giống quà Đua top thế lực từng server hiện tại
  • Quà Vòng chính thức ở dưới
  • Top Top 40 được nhận tư cách tham gia vòng chinh thức

Quà tặng cá nhân đạt top liên server ở từng cụm

HạngQuà
1 Áo Tiễn Thảo x1
Tóc Tiễn Hương x1
Hoa Tai Tiễn Mi x1
Chiêu Mộ Lệnh x10
Thuộc Tính Tán x5
Võ Lực Tán x5
Sách Lược Tán x5
Sách Cường Hóa Võ Lực x10
Sách Cường Hóa Sách Lược x10
Ngọc Bội x10
Túi Xạ Hương x8
Đồ Đệ Hoạt Lực Đơn x8
Thể Lực Đơn x8
Phỉ Thúy Tâm x10
Quà Thiện Cảm x5
Thư Trưng Thu x20
Ngân Phiếu Trưng Thu x20
Thiệp Trưng Thu x20
Thiên Cơ Hạp x3
Sách EXP Tư Chất x30
2 Áo Tiễn Thảo x1
Tóc Tiễn Hương x1
Hoa Tai Tiễn Mi x1
Chiêu Mộ Lệnh x7
Thuộc Tính Tán x4
Võ Lực Tán x4
Sách Lược Tán x4
Sách cường hóa võ lực x10
Sách cường hóa sách lược x10
Ngọc Bội x10
Túi Xạ Hương x6
Đồ Đề hoạt lực đơn x6
Thể Lực Đơn x6
Phỉ Thúy Tâm x10
Quà Thiện Cảm x5
Thư Trưng Thu x20
Ngân Phiếu Trưng Thu x20
Thiệp Trưng Thu x20
Thiên Cơ Hạp x2
Sách EXP Tư Chất x30
3 Áo Tiễn Thảo x1
Tóc Tiễn Hương x1
Hoa Tai Tiễn Mi x1
Chiêu Mộ Lệnh x5
Thuộc Tính Tán x3
Võ Lực Tán x3
Sách Lược Tán x3
Sách Cường Hóa Võ Lực x10
Sách Cường Hóa Sách Lược x10
Ngọc Bội x10
Túi Xạ Hương x4
Đồ Đề Hoạt Lực Đơn x4
Thể lực đơn x4
Phỉ Thúy Tâm x10
Quà Thiện Cảm x5
Thư Trưng Thu x20
Ngân Phiếu Trưng Thu x20
Thiệp Trưng Thu x20
Thiên Cơ Hạp x1
Sách EXP Tư Chất x30
4 -5 Áo Tiễn Thảo x1
Tóc Tiễn Hương x1
Chiêu Mộ Lệnh x4
Thuộc Tính Tán x3
Võ Lực Tán x3
Sách Lược Tán x3
Sách Cường Hóa Võ Lực x10
Sách Cường Hóa Sách Lược x10
Quà Thiện Cảm x5
Thư Trưng Thu x20
Ngân Phiếu Trưng Thu x20
Thiệp Trưng Thu x20
Sách EXP Tư Chất x30
6- 10 Áo Tiễn Thảo x1
Tóc Tiễn Hương x3
Chiêu Mộ Lệnh x3
Thuộc Tính Tán x3
Võ Lực Tán x2
Sách Lược Tán x2
Sách Cường Hóa Võ Lực x8
Sách Cường Hóa Sách Lược x8
Quà Thiện Cảm x5
Thư Trưng Thu x20
Ngân Phiếu Trưng Thu x20
Thiệp Trưng Thu x20
Sách EXP Tư Chất x30
11 - 20 Tóc Tiễn Hương x1
Chiêu Mộ Lệnh x2
Thuộc Tính Tán x1
Võ Lực Tán x1
Sách Lược Tán x1
Sách Cường Hóa Võ Lực x4
Sách Cường Hóa Sách Lược x4
Quà Thiện Cảm x2
Thư Trưng Thu x15
Ngân Phiếu Trưng Thu x15
Thiệp Trưng Thu x15
Sách EXP Tư Chất x30
21 - 50 Chiêu Mộ Lệnh x2
Thuộc Tính Tán x1
Võ Lực Tán x1
Sách Lược Tán x1
Sách Cường Hóa Võ Lực x1
Sách Cường Hóa Sách Lược x1
Quà Thiện Cảm x1
Thư Trưng Thu x10
Ngân Phiếu Trưng Thu x10
Thiệp Trưng Thu x10
Sách EXP Tư Chất x30
51 - 100
Chiêu Mộ Lệnh x2
Thuộc Tính Tán x1
Võ Lực Tán x1
Sách Lược Tán x1
Đồ Đệ Hoạt Lực Đơn x2
Thể Lực Đơn x2
101 - 200
Chiêu Mộ Lệnh x1
Đồ Đệ Hoạt Lực Đơn x1
Thể Lực Đơn x1
Thư Trưng Thu x5
Ngân Phiếu Trưng Thư x5
Thiệp Trưng Thu x5
Sách EXP Tư Chất x20

Quà tặng toàn server khi có cá nhân thuộc Top 5 liên server

HạngQuà
1 Bối cảnh Tiễn Xuân x1
Hiệu ứng Tiễn Thanh x1
Võ Lực Tán x3
Trí Lực Tán x3
Sách Lược Tán x3
Mị Lực Tán x3
Quà Thư Quyển x4
Thư Trưng Thu x30
Ngân Phiếu Trưng Thu x30
Thiệp Trưng Thu x30
2 Bối cảnh Tiễn Xuân x1
Hiệu ứng Tiễn Thanh x1
Võ Lực Tán x2
Trí Lực Tán x2
Sách Lược Tán x2
Mị Lực Tán x2
Quà Thư Quyển x3
Thư Trưng Thu x20
Ngân Phiếu Trưng Thu x20
Thiệp Trưng Thu x20
3 Bối cảnh Tiễn Xuân x1
Hiệu ứng Tiễn Thanh x1
Thuốc Võ Lực x9
Thuốc Trí Lực x9
Thuốc Sách Lược x9
Thuốc Mị Lực x9
4 Bối cảnh Tiễn Xuân x1
Thuốc Võ Lực x6
Thuốc Trí Lực x6
Thuốc Sách Lược x6
Thuốc Mị Lực x6
5 Bối cảnh Tiễn Xuân x1
Thuốc Võ Lực x3
Thuốc Trí Lực x3
Thuốc Sách Lược x3
Thuốc Mị Lực x3

Thông Tin Hỗ Trợ:

 • Các Chủ Tử có thể tham gia thảo luận và tìm hiểu về Cung Đấu Mobile tại:
 • Các thắc mắc liên quan đến Cung Đấu Mobile, Chủ Tử vui lòng gửi thông tin về trang Hỗ Trợ hoặc liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.