1900 561 558
( 2000đ/phút )

Tham gia ngay

Cung Đấu VNG

Hội Vũ Lân mùa 14 tiếp tục vô số vật phẩm thưởng giá trị, các Chủ Tử đừng bỏ lỡ cơ hội đặc biệt này nha. Quà Ngân Sư và Kim Sư sẽ mang lại quyền lực cũng như sức mạnh tầm cỡ cho quý Chủ Tử đó nghen.


Thời gian và hướng dẫn

 • Thời gian diễn ra sự kiện: 19/11 - 19/12/2020
 • Hướng dẫn:
  • Vũ Sư có 2 loại quà: Kim Sư và Ngân Sư
  • Kim Sư mở khóa bằng nạp, sau khi mở khóa, khi đủ điều kiện sẽ nhận được quà Kim Sư lẫn Ngân Sư
  • Vũ Sư có tổng cộng 80 mốc, mỗi mốc có 2 phần quà Kim Sư, 1 phần quà Ngân Sư, tích đủ số Tú Cầu để mở khóa quà
  • Có thể tiêu Vàng để làm mới nhiệm vụ nhận Tú Cầu
  • Mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ sẽ nhận Tú Cầu tương ứng, nhiệm vụ reset 0h mỗi ngày

Cách nhận Bộ trang phục Hồng Tiên

Vật phẩmNội dung
Hoa tai Hồng Lạc Nhận thưởng Ngân Sư mốc 20
Kiểu tóc Hồng Tâm Nhận thưởng Ngân Sư mốc 40
Y phục Hồng Tiên Nhận thưởng Ngân Sư mốc 60
Hiệu ứng Hồng Yên Nhận thưởng Ngân Sư mốc 80
Bối cảnh Hồng Lưu Dùng Tú Cầu Kim Sư để đổi trong tiệm đổi

Tiệm đổi

Vật phẩmĐạo cụ cầnSố lượngSố lần
Thú Cưng Tú Cầu Kim Sư 130 1
Ngọc Như Ý 4 50
Võ Lực Tán 5 99
Trí Lực Tán 5 99
Sách Lược Tán 5 99
Mị Lực Tán 5 99
Tri Kỷ Tinh Lực Đơn 3 99
Đồ Đệ Hoạt Lực Đơn 3 99
Quà Thư Quyển 3 99
Xa Mã Lệnh 3 99
Thư Trưng Thu 1 299
Ngân Phiếu Trưng Thu 1 299
Thiệp Trưng Thu 1 299

Quà Ngân Sư

Level Vũ LânexpQuà Ngân Sư
Vật phẩmSố lượng
1 5 Sách EXP Sở Trường 2
2 5 Tú Cầu Kim Sư 5
3 5 Vàng 20
4 5 Sách EXP Tư Chất 2
5 6 Tú Cầu Kim Sư 5
6 6 Danh Thiếp 5
7 6 Cờ Bảo Ứng 1
8 6 Ngân Phiếu 5
9 6 Thư Tay 5
10 7 Nghê Thường Vũ 1
11 7 Mã Não Tâm 1
12 7 Túi Thơm 1
13 7 Phỉ Thúy Tâm 1
14 7 Ngọc Bội 1
15 8 Đồ Đệ Hoạt Lực Đơn 1
16 8 Hàng Ngày Lệnh 1
17 8 Tú Cầu Kim Sư 5
18 8 Nguyên Liệu Gia Yến 4
19 8 Gia Vị Gia Yến 4
20 9 Cung Đấu Lệnh 1
21 9 Mai Văn Cầm 2
22 9 Cờ Táo Cáo 2
23 9 Hoàng Thạch Nghiêng 2
24 9 Hồ Châu Họa 2
25 10 Phong Minh Sáo 1
26 10 Thư Tay-Cao 2
27 10 Tú Cầu Kim Sư 5
28 10 Danh Thiếp-Cao 2
29 10 Ngân Phiếu-Cao 2
30 10 Hoàng Đồng Bài 2
31 10 Võ Lực Tán 1
32 10 Trí Lực Tán 1
33 10 Sách Lược Tán 1
34 10 Mị Lực Tán 1
35 10 Thuộc Tính Tán 3
36 10 Công Vụ Lệnh 5
37 10 Tú Cầu Kim Sư 10
38 10 Sách EXP Tư Chất 20
39 10 Hàng Ngày Lệnh 5
40 11 Vân Lai 1
41 11 Thư Tay 5
42 11 Thư Tay 5
43 11 Thư Tay 5
44 11 Thư Tay 5
45 11 Thuộc Tính Tán 3
46 11 Thư Tay 5
47 11 Thư Tay 5
48 11 Thư Tay 5
49 11 Thư Tay 5
50 11 Thuộc Tính Tán 3
51 11 Thư Tay 5
52 11 Thư Tay 5
53 11 Thư Tay 5
54 11 Thư Tay 5
55 11 Thuộc Tính Tán 3
56 11 Thư Tay 5
57 11 Thư Tay 5
58 11 Thư Tay 5
59 11 Thư Tay 5
60 12 Nghê Thường Vũ 1
61 12 Thư Tay-Cao 1
62 12 Thư Tay-Cao 1
63 12 Thư Tay-Cao 1
64 12 Thư Tay-Cao 1
65 12 Thuộc Tính Tán 3
66 12 Thư Tay-Cao 1
67 12 Thư Tay-Cao 1
68 12 Thư Tay-Cao 1
69 12 Thư Tay-Cao 1
70 12 Thuộc Tính Tán 3
71 12 Thư Tay-Cao 1
72 12 Thư Tay-Cao 1
73 12 Thư Tay-Cao 1
74 12 Thư Tay-Cao 1
75 12 Vé Vặn Trứng 2
76 12 Thư Tay-Cao 1
77 12 Thư Tay-Cao 1
78 12 Thư Tay-Cao 1
79 12 Thư Tay-Cao 1
80 12 Thuộc Tính Tán 5

Quà Kim Sư

Level Vũ LânexpQuà Kim Sư
Vật phẩmSố lượngVật phẩmSố lượng
1 5 Tú Cầu Kim Sư 5 Vé Vặn Trứng 1
2 5 Mã Não Tâm 2 Vé Vặn Trứng 1
3 5 Túi Thơm 2 Vàng 200
4 5 Ngọc Như Ý 1 Vé Vặn Trứng 1
5 6 Tú Cầu Kim Sư 10 Cung Đấu Lệnh 4
6 6 Liên Kì Cầm 1 Tranh Sơn Thủy 1
7 6 Tú Cầu Kim Sư 5 Tranh Sơn Thủy 1
8 6 Quy Sơn Nghiêng 1 Tranh Sơn Thủy 1
9 6 Vân Sơn Tín Bút Họa 1 Vàng 200
10 7 Tú Cầu Kim Sư 10 Tranh Sơn Thủy 1
11 7 Sách Cường Hóa Võ Lực 1 Công Vụ Lệnh 1
12 7 Sách Cường Hóa Trí Lực 1 Công Vụ Lệnh 1
13 7 Sách Cường Sách Lược 1 Công Vụ Lệnh 1
14 7 Sách Cường Mị Lực 1 Vàng 200
15 8 Tú Cầu Kim Sư 10 Phong Minh Sáo 4
16 8 Nguyên Liệu Gia Yến 1 Nguyên Liệu Quan Yến 1
17 8 Gia Vị Gia Yến 1 Gia Vị Quan Yến 1
18 8 Nguyên Liệu Gia Yến 1 Nguyên Liệu Quan Yến 1
19 8 Gia Vị Gia Yến 1 Gia Vị Quan Yến 1
20 9 Tú Cầu Kim Sư 20 Hoa Tai 1
21 9 Võ Lực Tán 1 Đồng Mộc Bài 1
22 9 Trí Lực Tán 1 Tử Đàn Bài 1
23 9 Sách Lược Tán 1 Tinh Thiết Bài 1
24 9 Mị Lực Tán 1 Hoàng Đồng Bài 1
25 10 Tú Cầu Kim Sư 20 Thư Khiêu Chiến 4
26 10 Liên Kì Cầm 1 Sao Đầy Trời 1
27 10 Cờ Bảo Ứng 1 Sao Đầy Trời 1
28 10 Quy Sơn Nghiêng 1 Sao Đầy Trời 1
29 10 Vân Sơn Tín Bút Họa 1 Vàng 200
30 10 Tú Cầu Kim Sư 10 Nghê Thường Vũ 1
31 10 Phỉ Thúy Tâm 1 Hoàng Đồng Bài 1
32 10 Ngọc Bội 1 Lượng Ngân Giới 1
33 10 Xa Mã Lệnh 1 Lượng Ngân Bài 1
34 10 Hàn Đàm Hương 1 Ngân Xà Kiếm 1
35 10 Tú Cầu Kim Sư 20 Lưu Ly Hạp 1
36 10 Cung Đấu Lệnh 1 Liên Kì Cầm 1
37 10 Thư Tay-Cao 5 Cờ Bảo Ứng 1
38 10 Danh Thiếp-Cao 5 Quy Sơn Nghiêng 1
39 10 Ngân Phiếu-Cao 5 Vân Sơn Tín Bút Họa 1
40 11 Tú Cầu Kim Sư 10 Kiểu Tóc 1
41 11 Võ Lực Tán 1 Tỏi Trời Đỏ 1
42 11 Trí Lực Tán 1 Tỏi Trời Đỏ 1
43 11 Sách Lược Tán 1 Tỏi Trời Đỏ 1
44 11 Mị Lực Tán 1 Vàng 400
45 11 Tú Cầu Kim Sư 20 Lưu Ly Hạp 1
46 11 Lạc Vĩ Cầm 1 Tần Mông Bút 1
47 11 Thập Cửu Đạo Hắc Bạch Tử 1 Tiêu Vĩ Cầm 1
48 11 Từ Công Nghiêng 1 Hàn Đàm Hương 1
49 11 Thiên Lâm Họa 1 Phong Minh Sáo 1
50 11 Tú Cầu Kim Sư 20 Nghê Thường Vũ 1
51 11 Võ Lực Hoàn 1 Sách Cường Hóa Võ Lực 1
52 11 Trí Lực Hoàn 1 Sách Cường Hóa Trí Lực 1
53 11 Sách Lược Hoàn 1 Sách Cường Sách Lược 1
54 11 Mị Lực Hoàn 1 Sách Cường Mị Lực 1
55 11 Tú Cầu Kim Sư 10 Nghê Thường Vũ 1
56 11 Tê Giác Giới 1 Hoa Tử Đàn 1
57 11 Tê Giác Bài 1 Hoa Tử Đàn 1
58 11 Chiết Thiết Kiếm 1 Hoa Tử Đàn 1
59 11 Thiên Nhập Hạp 1 Vàng 400
60 12 Tú Cầu Kim Sư 10 Y Phục 1
61 12 Tú Cầu Kim Sư 5 Vàng 20
62 12 Tú Cầu Kim Sư 5 Vàng 20
63 12 Tú Cầu Kim Sư 5 Vàng 20
64 12 Tú Cầu Kim Sư 5 Vàng 20
65 12 Tú Cầu Kim Sư 10 Vàng 20
66 12 Tú Cầu Kim Sư 5 Vàng 20
67 12 Tú Cầu Kim Sư 5 Vàng 20
68 12 Tú Cầu Kim Sư 5 Vàng 20
69 12 Tú Cầu Kim Sư 5 Vàng 20
70 12 Tú Cầu Kim Sư 20 Bối Cảnh 1
71 12 Tú Cầu Kim Sư 5 Vàng 20
72 12 Tú Cầu Kim Sư 5 Vàng 20
73 12 Tú Cầu Kim Sư 5 Vàng 20
74 12 Tú Cầu Kim Sư 5 Vàng 20
75 12 Tú Cầu Kim Sư 10 Vàng 20
76 12 Tú Cầu Kim Sư 5 Vàng 20
77 12 Tú Cầu Kim Sư 5 Vàng 20
78 12 Tú Cầu Kim Sư 5 Vàng 20
79 12 Tú Cầu Kim Sư 5 Vàng 20
80 12 Tú Cầu Kim Sư 20 Hiệu Ứng 1

Thông Tin Hỗ Trợ:

 • Các Chủ Tử có thể tham gia thảo luận và tìm hiểu về Cung Đấu Mobile tại:
 • Các thắc mắc liên quan đến Cung Đấu Mobile, Chủ Tử vui lòng gửi thông tin về trang Hỗ Trợ hoặc liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.