1900 561 558
( 2000đ/phút )

Tham gia ngay

Cung Đấu VNG

SỰ KIỆN LỄ HOA SEN

Sự kiện mới với nhiều vật phẩm giá trị và trang phục Uyển Xuân dành cho các Chủ Tử đây, nhanh tay tham gia nhận quà giá trị.


Thời gian và hướng dẫn

 • Thời gian diễn ra sự kiện: 3/7 -16/7/2020
 • Hướng dẫn:
  • Dùng Đèn Hoa Sen cầu phúc nhận đạo cụ ngẫu nhiên và Thuyền Giấy
  • Người chơi dùng Thuyền Giấy đến Tiệm Đổi để đổi đạo cụ
  • Đốt đèn sẽ nhận được Thuyền Giấy
  • Dùng Thuyền Giấy đến Tiệm Đổi để bộ trang phục Uyển Xuân

Cách nhận Đèn Hoa Sen

 • Mua bằng Vàng
 • Nhận từ hoạt động (hạn) event

Vật phẩm

Vật phẩm đổiSố lượngGiới hạn số lần
Uyển Xuân 1 1
Uyển Ngọc 1 1
Uyển Điệp 1 1
Thuộc Tính Đơn 1 3
Huy Chương EXP Sở Trường 1 10
Sách Cường Hóa Võ Lực 1 20
Sách Cường Hóa Trí Lực 1 20
Sách Cường Sách Lược 1 20
Sách Cường Mị Lực 1 20
Túi Xạ Hương 1 50
Xa Mã Lệnh 1 50
Hàn Đàm Hương 1 50
Hộp Trân Bảo 1 50
Thủy Tiên 1 50
Bách Hợp 1 50
Nhất Phẩm Hồng 1 50
Tri Kỷ Tinh Lực Đơn 1 50
Thể Lực Đơn 1 50
Đồ Đệ Hoạt Lực Đơn 1 50
Mã Não Tâm 1 99
Túi Thơm 1 99
Vật phẩm nhận được khi đốt Đèn Hoa SenSố lượng
Dầu Bảo Dưỡng 1
Liên Kì Cầm 1
Cờ Bảo Ứng 1
Quy Sơn Nghiêng 1
Vân Sơn Tín Bút Họa 1
Thuốc Võ Lực 1
Thuốc Trí Lực 1
Thuốc Sách Lược 1
Thuốc Mị Lực 1
Thuốc Thuộc Tính 1
Tri Kỷ Tinh Lực Đơn 1
Thể Lực Đơn 1
Đồ Đệ Hoạt Lực Đơn 1
Sách EXP Sở Trường 1
Sách EXP Tư Chất 1
Ngọc Như Ý 1

Bảng xếp hạng

Top
1234
~
5
6
~
10
11
~
20
21
~
50
51
~
100
101
~
200
Chiêu Mộ Lệnh 10 8 5 5 4 3 2 2 1
Ngọc Như Ý 10 8 5 5 4 3 2 2 1
Võ Lực Hoàn 3 2 1 - - - - - -
Trí Lực Hoàn 3 2 1 - - - - - -
Sách Lược Hoàn 3 2 1 - - - - - -
Mị Lực Hoàn 3 2 1 - - - - - -
Võ Lực Tán 5 4 4 4 4 3 2 2 1
Trí Lực Tán 5 4 4 4 4 3 2 2 1
Sách Lược Tán 5 4 4 4 4 3 2 2 1
Mị Lực Tán 5 4 4 4 4 3 2 2 1
Sách Cường Hóa Võ Lực 8 7 7 5 3 2 1 - -
Sách Cường Hóa Trí Lực 8 7 7 5 3 2 1 - -
Sách Cường Sách Lược 8 7 7 5 3 2 1 - -
Sách Cường Mị Lực 8 7 7 5 3 2 1 - -
Dầu Bảo Dưỡng 3 2 1 - - - - - -
Hoàng Đồng Bài 5 4 3 2 2 1 1 - -
Tri Kỷ Tinh Lực Đơn 8 7 6 5 3 3 1 - -
Đồ Đệ Hoạt Lực Đơn 8 7 6 5 3 - - - -
Công Vụ Lệnh 8 7 6 5 3 - - - -
Xa Mã Lệnh 5 4 3 2 1 - - - -
Phỉ Thúy Tâm 8 8 7 5 1 - - - -
Ngọc Bội 8 8 7 5 1 - - - -
Thư Trưng Thu 20 18 15 10 10 - - - -
Ngân Phiếu Trưng Thu 20 18 15 - - - - - -

Thông Tin Hỗ Trợ:

 • Các Chủ Tử có thể tham gia thảo luận và tìm hiểu về Cung Đấu Mobile tại:
 • Các thắc mắc liên quan đến Cung Đấu Mobile, Chủ Tử vui lòng gửi thông tin về trang Hỗ Trợ hoặc liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.