1900 561 558
( 2000đ/phút )

Lễ Hoa Sen

Cung Đấu VNG

SỰ KIỆN LỄ HOA SEN

Sự kiện mới với nhiều vật phẩm giá trị và trang phục Liên Hương dành cho các Chủ Tử đây, nhanh tay tham gia nhận quà giá trị.


Thời gian và hướng dẫn

 • Thời gian diễn ra sự kiện: 31/7 - 6/8/2020
 • Hướng dẫn:
  • Dùng Đèn Hoa Sen cầu phúc nhận đạo cụ ngẫu nhiên và Thuyền Giấy
  • Người chơi dùng Thuyền Giấy đến Tiệm Đổi để đổi đạo cụ
  • Đốt đèn sẽ nhận được Thuyền Giấy
  • Dùng Thuyền Giấy đến Tiệm Đổi để bộ trang phục Liên Hương

Cách nhận Đèn Hoa Sen

 • Mua bằng Vàng
 • Nhận từ hoạt động (hạn) event

Vật phẩm

Vật phẩm đổiSố lượng
Tóc Liên Tâm 100
Hoa Tai Liên Hoa 50
Áo Liên Hương 200
Nghê Thường Vũ 10
Lưu Ly Hạp 20
Lung Linh Kỳ Hạp 10
Dầu Bảo Dưỡng 5
Tri Kỷ Tinh Lực Đơn 5
Thể Lực Đơn 5
Hoạt Lực Đơn 5
Thư tay -cao 2
Danh Thiếp - Cao 2
Ngân Phiếu - Cao 2
Vật phẩm nhận được khi đốt Đèn Hoa SenSố lượng
Liên Kì Cầm 1
Cờ Bảo Ứng 1
Quy Sơn Nghiêng 1
Vân Sơn Tín Bút Họa 1
Hàn Đàm Hương 1
Quà Trợ Uy - Nhỏ 1
Thư tay -cao 1
Danh Thiếp - Cao 1
Ngân Phiếu - Cao 1

Bảng xếp hạng

Top
1234
~
5
6
~
10
11
~
20
21
~
50
51
~
100
101
~
200
Chiêu Mộ Lệnh 10 8 5 5 4 3 2 2 1
Ngọc Như Ý 10 8 5 5 4 3 2 2 1
Võ Lực Hoàn 3 2 1 - - - - - -
Trí Lực Hoàn 3 2 1 - - - - - -
Sách Lược Hoàn 3 2 1 - - - - - -
Mị Lực Hoàn 3 2 1 - - - - - -
Võ Lực Tán 5 4 4 4 4 3 2 2 1
Trí Lực Tán 5 4 4 4 4 3 2 2 1
Sách Lược Tán 5 4 4 4 4 3 2 2 1
Mị Lực Tán 5 4 4 4 4 3 2 2 1
Sách Cường Hóa Võ Lực 8 7 7 5 3 2 1 - -
Sách Cường Hóa Trí Lực 8 7 7 5 3 2 1 - -
Sách Cường Sách Lược 8 7 7 5 3 2 1 - -
Sách Cường Mị Lực 8 7 7 5 3 2 1 - -
Dầu Bảo Dưỡng 3 2 1 - - - - - -
Hoàng Đồng Bài 5 4 3 2 2 1 1 - -
Tri Kỷ Tinh Lực Đơn 8 7 6 5 3 3 1 - -
Đồ Đệ Hoạt Lực Đơn 8 7 6 5 3 - - - -
Công Vụ Lệnh 8 7 6 5 3 - - - -
Xa Mã Lệnh 5 4 3 2 1 - - - -
Phỉ Thúy Tâm 8 8 7 5 1 - - - -
Ngọc Bội 8 8 7 5 1 - - - -
Thư Trưng Thu 20 18 15 10 10 - - - -
Ngân Phiếu Trưng Thu 20 18 15 - - - - - -

Thông Tin Hỗ Trợ:

 • Các Chủ Tử có thể tham gia thảo luận và tìm hiểu về Cung Đấu Mobile tại:
 • Các thắc mắc liên quan đến Cung Đấu Mobile, Chủ Tử vui lòng gửi thông tin về trang Hỗ Trợ hoặc liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.