1900 561 558
( 2000đ/phút )

Minh Kính Các

Cung Đấu VNG

Sự kiện: MINH KÍNH CÁC

Các Chủ Tử chuẩn bị theo Tam Hường sử dụng Minh Kính trong Tiệm Đổi để đổi bộ trang phục Thước Kiều Tiên và nhiều vật phẩm hấp dẫn khác. Gần đến đại yến tiệc rồi, chúng ta cùng nhau tìm lấy những bộ xiêm y lộng lẫy nhất để luôn thần thái khi ngự triều nhé.


Thời gian và cách chơi

 • Thời gian diễn ra sự kiện: 7/8 - 20/8/2020
 • Cách chơi:
  • Trong thời gian hoạt động, dùng Chìa Minh Kính để mở Minh Kính
   Trong Minh Kính có thể mở kiểu tóc, y phục,...
   Minh Kính có mốc số lần rút đảm bảo, khi đạt được điểm mốc tương ứng có thể chọn thưởng trong rương thưởng
   Khi chọn thưởng đảm bảo, đã xác nhận sẽ không thể thay đổi
   Khi nhận được thời trang đã có rồi sẽ căn cứ theo tỷ lệ chuyển sang Lược Bạc
   Lược Bạc có thể vào Tiệm Đổi để đổi vật phẩm giá trị
 • Cách nhận bộ trang phục Thước Kiều Tiên
  • Mở trực tiếp từ Minh Kính
   Hoàn thành số lượt nhất định có thể nhận trong rương đảm bảo
 • Cách thu thập Chìa Minh Kính
  • Chìa Minh Kinh có thể mua hoặc nhận từ hoạt động trong event
  • Nhận được từ thưởng Rút May Mắn

Vật phẩm

Số lầnNấu Nướng
QuàSố lượngQuàSố lượng
10 Chìa Minh Kính 1 Trải nghiệm 5000
30 Chìa Minh Kính 1 Trải nghiệm 5000
50 Chìa Minh Kính 1 Trải nghiệm 10000
80 Chìa Minh Kính 1 Trải nghiệm 10000
100 Chìa Minh Kính 2 Trải nghiệm 15000
150 Chìa Minh Kính 2 Trải nghiệm 15000
200 Chìa Minh Kính 2 Trải nghiệm 20000
Số lầnTrồng Hoa
QuàSố lượngQuàSố lượng
5 Chìa Minh Kính 1 Bạc 5000
10 Chìa Minh Kính 1 Bạc 5000
20 Chìa Minh Kính 1 Bạc 10000
40 Chìa Minh Kính 1 Bạc 10000
60 Chìa Minh Kính 2 Bạc 15000
80 Chìa Minh Kính 2 Bạc 15000
100 Chìa Minh Kính 2 Bạc 20000
Số lầnHiến Lễ
QuàSố lượngQuàSố lượng
10 Chìa Minh Kính 1 Công Vụ Lệnh 1
20 Chìa Minh Kính 1 Công Vụ Lệnh 1
40 Chìa Minh Kính 1 Công Vụ Lệnh 1
60 Chìa Minh Kính 1 Công Vụ Lệnh 1
80 Chìa Minh Kính 2 Công Vụ Lệnh 1
100 Chìa Minh Kính 2 Công Vụ Lệnh 1
120 Chìa Minh Kính 2 Công Vụ Lệnh 1

Vật phẩmVật phẩm đổiSố lượngGiới hạn số lần
Nghê Thường Vũ Minh Kính 10 16
Hộp Uy Danh 3 125
Hộp Thiện Cảm 20 25
Sách Cường Hóa Võ Lực 20 15
Sách Cường Hóa Trí Lực 20 15
Sách Cường Sách Lược 20 15
Sách Cường Mị Lực 20 15
Túi Xạ Hương 50 5
Xa Mã Lệnh 50 5
Hàn Đàm Hương 50 5
Liên Kì Cầm 50 5
Cờ Bảo Ứng 50 5
Quy Sơn Nghiêng 50 5
Vân Sơn Tín Bút Họa 50 5
Hộp Trân Bảo 50 3
Thủy Tiên 50 3
Bách Hợp 50 3
Nhất Phẩm Hồng 50 3
Tri Kỷ Tinh Lực Đơn 50 3
Thể Lực Đơn 50 3
Đồ Đệ Hoạt Lực Đơn 50 3
Mã Não Tâm 99 1
Túi Thơm 99 1

Thông Tin Hỗ Trợ:

 • Các Chủ Tử có thể tham gia thảo luận và tìm hiểu về Cung Đấu Mobile tại:
 • Các thắc mắc liên quan đến Cung Đấu Mobile, Chủ Tử vui lòng gửi thông tin về trang Hỗ Trợ hoặc liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.