1900 561 558
( 2000đ/phút )

Rút May Mắn

Cung Đấu VNG

Sự kiện: RÚT MAY MẮN

Các Chủ Tử ơi, hãy cùng Tam Hường tham gia ngay sự kiện RÚT MAY MẮN để có cơ hội sở hữu ngay bộ thời trang đặc biệt Y phục Hàm Liên này nhé!


Thời gian và cách chơi

 • Thời gian diễn ra sự kiện: 18/9 - 24/9/2020
 • Cách chơi:
  • Rút May Mắn sẽ có 9 đợt rút thưởng
   Trong mỗi đợt sẽ có 1 phần Thưởng đặc biệt.
   Chọn trúng Thưởng Đặc biệt sẽ nhận tất cả phần thưởng của đợt đó
   Đợt 1 được chọn miễn phí 1 lần, những lần tiếp theo cần tốn Vàng để chọn
   Sau khi chọn trúng hết tất cả Thưởng Đặc Biệt, event sẽ kết thúc
  • Cách nhận bộ trang phục Y phục Hàm Liên
   ĐợtVật phẩm Thưởng Đặc Biệt
   Rút May Mắn đợt 2 Hoa tai Hàm Châu
   Rút May Mắn đợt 5 Kiểu Tóc Hàm Liên
   Rút May Mắn đợt 9 Y Phục Y phục Hàm Liên

Giá các lần rút

Số lần123456789
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 20 20 20 20 20 20 20 20 20
3 40 40 40 40 40 40 40 40 40
4 80 80 80 80 80 80 80 80 80
5 100 100 100 100 100 100 100 100 100
6 120 120 120 120 120 120 120 120 120
7 180 180 180 180 180 180 180 180 180
8 250 250 250 250 250 250 250 250 250
9 300 300 300 300 300 300 300 300 300
Vật phẩm thưởng
Đợt123456789
1 Lung Linh Kỳ Hạp Ngọc Bội 2 Túi Thơm Phỉ Thúy Tâm Thuốc Thuộc Tính 5 Thư Tay 10 Ngân Phiếu 5 Danh Thiếp 2 Quà Thư Quyển
2 Hoa Tai Hàm Châu Ngọc Bội 2 Túi Thơm Phỉ Thúy Tâm Thuốc Thuộc Tính 5 Thư Tay 10 Ngân Phiếu 5 Danh Thiếp 2 Quà Thư Quyển
3 Nghê Thường Vũ Ngọc Bội 2 Túi Thơm Phỉ Thúy Tâm Thuốc Thuộc Tính 5 Thư Tay 10 Ngân Phiếu 5 Danh Thiếp 2 Quà Thư Quyển
4 Nghê Thường Vũ Ngọc Bội 2 Túi Thơm Phỉ Thúy Tâm Thuốc Thuộc Tính 5 Thư Tay 10 Ngân Phiếu 5 Danh Thiếp 3 Quà Thư Quyển
5 Tóc Hàm Liên Ngọc Bội 2 Túi Thơm Phỉ Thúy Tâm Thuốc Thuộc Tính 5 Thư Tay 10 Ngân Phiếu 5 Danh Thiếp 3 Quà Thư Quyển
6 Nghê Thường Vũ Định Tình Châu 2 Thuốc Mị Lực Mai Văn Cầm Thuộc Tính Tán 3 Thư Tay-Cao 3 Ngân Phiếu-Cao 3 Danh Thiếp-Cao 3 Quà Thư Quyển
7 Nghê Thường Vũ Đồng Tâm Ngọc 2 Thuốc Sách Lược Cờ Táo Cáo Thuộc Tính Tán 3 Thư Tay-Cao 3 Ngân Phiếu-Cao 3 Danh Thiếp-Cao 4 Quà Thư Quyển
8 Nghê Thường Vũ Uyên Ương Ngọc 2 Thuốc Trí Lực Hoàng Thạch Nghiêng Thuộc Tính Tán 3 Thư Tay-Cao 3 Ngân Phiếu-Cao 3 Danh Thiếp-Cao 4 Quà Thư Quyển
9 Y phục Hàm Liên Túi Xạ Hương 2 Võ Lực Tán Hồ Châu Họa Thuộc Tính Tán 3 Thư Tay-Cao 3 Ngân Phiếu-Cao 3 Danh Thiếp - Cao 4 Quà Thư Quyển

Thông Tin Hỗ Trợ:

 • Các Chủ Tử có thể tham gia thảo luận và tìm hiểu về Cung Đấu Mobile tại:
 • Các thắc mắc liên quan đến Cung Đấu Mobile, Chủ Tử vui lòng gửi thông tin về trang Hỗ Trợ hoặc liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.