1900 561 558
( 2000đ/phút )

Chém Trái Cây nhận áo dài Hải Triều

Cung Đấu VNG

SỰ KIỆN CHÉM TRÁI CÂY

Dùng Nước Ép để đối lấy những bảo vật hoàng cung nha các Chủ Tử, dễ dàng tham gia, dễ dàng có quà.


Thời gian và hướng dẫn

 • Thời gian diễn ra sự kiện: 21/8 - 27/8/2020
 • Hướng dẫn:
  • Trong vòng 15 giây, nhanh chóng chém trái cây rớt xuống
   Căn cứ vào số trái cây chém được sẽ nhận được Nước Ép
   Trong thời gian diễn ra hoạt động, mỗi ngày tối đa chơi 10 lần
   Dùng Nước Ép vào tiệm đổi để đổi vật phẩm
   Sau mỗi đợt chém trái cây, có thể mua [Thưỡngx10] để x10 số Nước Ép nhận được
 • Cách nhận bộ thời trang áo dài Hải Triều:
  • Dùng Nước Ép để đổi Áo Dài Hải Triều trong tiệm đổi
   Top 10 sẽ được nhận kiểu tóc Mấn Hải Triều
   Có thể mua Mấn Hải Triều bằng Ngọc Như Ý

Vật phẩm

Vật phẩm đổiVật phẩm cần tiêuSố lượngGiới hạn số lần
Áo Dài Hải Triều Nước Ép 1800 1
Quà Trợ Uy - Nhỏ   30 30
Lưu Ly Hạp   200 10
Linh Lung Kỳ Hạp   100 10
Quà Thư Quyển   40 30
Quà Thiện Cảm   40 30
Hộp Năng Lực   40 30
Dầu Bảo Dưỡng   25 40
Nguyên Liệu Quan Yến   15 50
Gia Vị Quan Yến   15 50
Hoàng Đồng Bài   10 50
Đồ Đệ Hoạt Lực Đơn   6 99
Uyên Ương Ngọc   5 99
Đồng Tâm Ngọc   3 99
Định Tình Châu   2 99
Thư Tay   1 999
Danh Thiếp   1 999
Ngân Phiếu   1 999

Bảng xếp hạng

Top
1234
~
5
6
~
10
11
~
20
21
~
50
51
~
100
101
~
200
Kiểu Tóc 1 1 1 1 1 - - - -
Chiêu Mộ Lệnh 10 8 5 5 4 3 2 2 1
Ngọc Như Ý 10 8 5 5 4 3 2 2 1
Võ Lực Hoàn 3 2 1 -- - - - -
Trí Lực Hoàn 3 2 1 - - - - - -
Sách Lược Hoàn 3 2 1 - - - - - -
Mị Lực Hoàn 3 2 1 - - - -- -
Võ Lực Tán 5 4 4 4 4 3 2 2 1
Trí Lực Tán 5 4 4 4 4 3 2 2 1
Sách Lược Tán 5 4 4 4 4 3 2 2 1
Mị Lực Tán 5 4 4 4 4 3 2 2 1
Sách Cường Hóa Võ Lực 8 7 7 5 3 2 1 - -
Sách Cường Hóa Trí Lực 8 7 7 5 3 2 1 - -
Sách Cường Sách Lược 8 7 7 5 3 2 1 - -
Sách Cường Mị Lực 8 7 7 5 3 2 1 - -
Dầu Bảo Dưỡng 3 2 1 - - - - - -
Tinh Thiết Bài 5 4 3 2 2 1 1 - -
Tri Kỷ Tinh Lực Đơn 8 7 6 5 3 3 1 - -
Đồ Đệ Hoạt Lực Đơn 8 7 6 5 3 - - - -
Công Vụ Lệnh 8 7 6 5 3 - - - -
Xa Mã Lệnh 5 4 3 2 1 - -- - -
Phỉ Thúy Tâm 8 8 7 5 1 - - - -
Ngọc Bội 8 8 7 5 1 - - - -
Thư Trưng Thu 20 18 15 10 10 - - - -
Ngân Phiếu Trưng Thu 20 18 15 - - - - - -

Thông Tin Hỗ Trợ:

 • Các Chủ Tử có thể tham gia thảo luận và tìm hiểu về Cung Đấu Mobile tại:
 • Các thắc mắc liên quan đến Cung Đấu Mobile, Chủ Tử vui lòng gửi thông tin về trang Hỗ Trợ hoặc liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.