1900 561 558
( 2000đ/phút )

Chi tiết sự kiện

THỜI GIAN TỔ CHỨC

Thời gian: 27/03/2020 - 02/04/2020.

PHẠM VI

Phạm vi diễn ra: Toàn bộ máy chủ.

NỘI DUNG CHI TIẾT

Trong thời gian diễn ra sự kiện, sẽ có 5 loại nguyên liệu bao gồm: Lá chuối, gạo nếp, thịt, đậu xanh, đường cát. Chủ Tử dùng Hộp Lễ Giỗ Tổ để có các nguyên liệu, số lần mở Hộp lễ giỗ tổ cho ra số lượng nguyên liệu tương ứng. Khi sưu tập được đủ các nguyên liệu, nhấn Nấu nướng sẽ nhận được "Bánh giỗ tổ". Bánh giổ tổ dùng để đổi Bộ trang phục "Tuyết Hà" hoặc các vật phẩm có trong Tiệm đổi.

Hộp lễ giỗ tổ có thể mua bằng vàng (20 Vàng/hộp) hoặc các hoạt động hạn giờ.

Nấu nướng sẽ ra ngẫu nhiên Bánh giỗ tổ cùng 1 vật phẩm Tia Lửa, Cây Xanh, Thuyền Tình Nghĩa dùng để tăng tình nghĩa với Tỷ muội.

Vật phẩmĐạo cụ cầnLượt đổi
Tuyết Hà 100 Bánh Giỗ Tổ 1
Tuyết Phương 50 Bánh Giỗ Tổ 1
Định Tình Châu 2 Bánh Giỗ Tổ 20
Cung Đấu Lệnh 3 Bánh Giỗ Tổ 20
Chiêu Mộ Lệnh 3 Bánh Giỗ Tổ 20
Ngọc Như Ý 1 Bánh Giỗ Tổ 99
Tần Mông Bút 5 Bánh Giỗ Tổ 99
Võ Lực Tán 6 Bánh Giỗ Tổ 99
Trí Lưc Tán 6 Bánh Giỗ Tổ 99
Sách Lược Tán 6 Bánh Giỗ Tổ 99
Mị Lực Tán 6 Bánh Giỗ Tổ 99
Thuộc Tính Tán 6 Bánh Giỗ Tổ 99
Phỉ Thúy Tâm 2 Bánh Giỗ Tổ 99
Hàn Đàm Hương 2 Bánh Giỗ Tổ 99
Thư Trung Thu*2 1 Bánh Giỗ Tổ 99
Ngân Phiếu Trưng Thu*2 1 Bánh Giỗ Tổ 99
Thiệp Trưng Thu*2 1 Bánh Giỗ Tổ 99
Gạo Nếp 3 Xu Vàng 999
Thịt 3 Xu Vàng 999
Đậu Xanh 3 Xu Vàng 999
Đường Cát 3 Xu Vàng 999
Lá Chuối 3 Xu Vàng 999

Khi Chủ Tử tích lũy bánh giỗ tổ đạt đến các mốc nhất định sẽ nhận được các phần thưởng giá trị sau:

Mốc BánhVật phẩm
30 Danh thiếp*5
Thư tay*5
Ngân phiếu*5
Cung đấu lệnh*2
Thư khiêu chiến*2
100 Quà trợ uy lớn*1
Gia vị gia yến*5
Nguyên liệu gia yến*5
Túi xạ hương*2
Tần mông bút*2
180 Tuyết Hà Quán*1
Lưu lý hạp*1
Quà thiện cảm*1
Dầu bảo dưỡng*2
Thể lực đơn*5
Hoạt lực đơn*5

HOẠT ĐỘNG KIẾM BÁNH GIỖ TỔ

Bánh Giỗ Tổ có thể nhận được từ việc tham gia các hoạt động sau:

Nhiệm vụ đếm số lần thăm hỏi tri kỉ. Số lượt Thăm Hỏi Tri Kỷ được làm mới mỗi ngày.

Số lượtVật phẩmSố lượng
5 Hộp Lễ Giỗ Tổ 1
10 Hộp Lễ Giỗ Tổ 1
15 Hộp Lễ Giỗ Tổ 2
25 Hộp Lễ Giỗ Tổ 2

Nhiệm vụ đếm số lần nấu nướng. Số lượt đếm số lần nấu nướng được làm mới mỗi ngày.

Số lượtVật phẩmSố lượng
10 Hộp Lễ Giỗ Tổ 1
20 Hộp Lễ Giỗ Tổ 1
30 Hộp Lễ Giỗ Tổ 2
40 Hộp Lễ Giỗ Tổ 2

ĐUA TOP BÁNH GIỖ TỔ

Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện, các Chủ Tử nằm trong BXH Bánh Giỗ Tổ sẽ có cơ hội nhận nhiều quà khủng sau:

HạngVật phẩmSố lượng
1 Chiêu Mộ Lệnh 20
Tuyết Chiều 1
Võ Lực Tán 5
Võ Lực Hoàn 3
Trí Lực Tán 5
Trí Lực Hoàn 3
Sách Lược Tán 5
Sách Lược Hoàn 3
Mị Lực Tán 5
Mị Lực Hoàn 3
Sách Cường Hóa Võ Lực 8
Sách Cường Hóa Trí Lực 8
Sách Cường Sách Lược 8
Sách Cường Mị Lực 8
Tri Kỷ Tinh Lực Đơn 8
Đồ Đệ Hoạt Lực Đơn 8
Phỉ Thúy Tâm 8
Ngọc Bội 8
Thư Trưng Thu 30
Ngân Phiếu Trưng Thu 30
Công Vụ Lệnh 8
Dầu Bảo Dưỡng 3
Xa Mã Lệnh 5
Tinh Thiết Bài 8
2 Chiêu Mộ Lệnh 10
Tuyết Chiều 1
Võ Lực Tán 4
Võ Lực Hoàn 2
Trí Lực Tán 4
Trí Lực Hoàn 2
Sách Lược Tán 4
Sách Lược Hoàn 2
Mị Lực Tán 4
Mị Lực Hoàn 2
Sách Cường Hóa Võ Lực 7
Sách Cường Hóa Trí Lực 7
Sách Cường Sách Lược 7
Sách Cường Mị Lực 7
Tri Kỷ Tinh Lực Đơn 7
Đồ Đệ Hoạt Lực Đơn 7
Phỉ Thúy Tâm 8
Ngọc Bội 8
Thư Trưng Thu 30
Ngân Phiếu Trưng Thu 30
Công Vụ Lệnh 7
Dầu Bảo Dưỡng 2
Xa Mã Lệnh 4
Tinh Thiết Bài 7
3 Chiêu Mộ Lệnh 6
Tuyết Chiều 1
Võ Lực Tán 4
Võ Lực Hoàn 1
Trí Lực Tán 4
Trí Lực Hoàn 1
Sách Lược Tán 4
Sách Lược Hoàn 1
Mị Lực Tán 4
Mị Lực Hoàn 1
Sách Cường Hóa Võ Lực 7
Sách Cường Hóa Trí Lực 7
Sách Cường Sách Lược 7
Sách Cường Mị Lực 7
Tri Kỷ Tinh Lực Đơn 6
Đồ Đệ Hoạt Lực Đơn 6
Phỉ Thúy Tâm 7
Ngọc Bội 7
Thư Trưng Thu 30
Ngân Phiếu Trưng Thu 30
Công Vụ Lệnh 6
Dầu Bảo Dưỡng 1
Xa Mã Lệnh 3
Tinh Thiết Bài 6
4-5 Chiêu Mộ Lệnh 5
Ngọc Như Ý 5
Võ Lực Tán 4
Võ Lực Hoàn 0
Trí Lực Tán 4
Trí Lực Hoàn 0
Sách Lược Tán 4
Mị Lực Tán 4
Mị Lực Hoàn 0
Sách Cường Hóa Võ Lực 5
Sách Cường Hóa Trí Lực 5
Sách Cường Sách Lược 5
Sách Cường Mị Lực 5
Tri Kỷ Tinh Lực Đơn 5
Đồ Đệ Hoạt Lực Đơn 5
Phỉ Thúy Tâm 5
Ngọc Bội 5
Thư Trưng Thu 20
Công Vụ Lệnh 5
Dầu Bảo Dưỡng 0
Xa Mã Lệnh 2
Tinh Thiết Bài 5
6-10 Chiêu Mộ Lệnh 4
Ngọc Như Ý 4
Tuyết Chiều 0
Võ Lực Tán 4
Võ Lực Hoàn 0
Trí Lực Tán 4
Trí Lực Hoàn 0
Sách Lược Tán 4
Sách Lược Hoàn 0
Mị Lực Tán 4
Mị Lực Hoàn 0
Sách Cường Hóa Võ Lực 3
Sách Cường Hóa Trí Lực 3
Sách Cường Sách Lược 3
Sách Cường Mị Lực 3
Tri Kỷ Tinh Lực Đơn 3
Đồ Đệ Hoạt Lực Đơn 3
Phỉ Thúy Tâm 1
Ngọc Bội 1
Thư Trưng Thu 20
Ngân Phiếu Trưng Thu 0
Công Vụ Lệnh 3
Dầu Bảo Dưỡng 0
Xa Mã Lệnh 1
Tinh Thiết Bài 3
11-20 Chiêu Mộ Lệnh 3
Ngọc Như Ý 3
Võ Lực Tán 3
Trí Lực Tán 3
Sách Lược Tán 3
Mị Lực Tán 3
Sách Cường Hóa Võ Lực 2
Sách Cường Hóa Trí Lực 2
Sách Cường Sách Lược 2
Sách Cường Mị Lực 2
Tri Kỷ Tinh Lực Đơn 3
Tinh Thiết Bài 3
21-50 Chiêu Mộ Lệnh 2
Ngọc Như Ý 2
Võ Lực Tán 3
Trí Lực Tán 3
Sách Lược Tán 3
Mị Lực Tán 3
Sách Cường Hóa Võ Lực 1
Sách Cường Hóa Trí Lực 1
Sách Cường Sách Lược 1
Sách Cường Mị Lực 1
Tri Kỷ Tinh Lực Đơn 1
Tinh Thiết Bài 2
51-100 Chiêu Mộ Lệnh 2
Ngọc Như Ý 2
Võ Lực Tán 2
Trí Lực Tán 2
Sách Lược Tán 2
Mị Lực Tán 2
101-200 Chiêu Mộ Lệnh 1
Ngọc Như Ý 1
Võ Lực Tán 1
Trí Lực Tán 1
Sách Lược Tán 1
Mị Lực Tán 1

Thông Tin Hỗ Trợ:

  • Các Chủ Tử có thể tham gia thảo luận và tìm hiểu về Cung Đấu Mobile tại:
  • Các thắc mắc liên quan đến Cung Đấu Mobile, Chủ Tử vui lòng gửi thông tin về trang Hỗ Trợ hoặc liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.