1900 561 558
( 2000đ/phút )

Sự kiện Lật Thẻ

THỜI GIAN TỔ CHỨC

Thời gian: 21/02/2020 - 23/02/2020.

PHẠM VI

Phạm vi diễn ra: Toàn bộ máy chủ.

ĐỐT PHÁO

Trong thời gian diễn ra sự kiện, Chủ Tử tham gia "Lật Thẻ" để nhận nhiều phần quà giá trị cực khủng, đặc biệt là đạo cụ "Gương Bạc" để đổi thời trang "Cẩm Tú". Mỗi 20 vàng nạp vào game các Chủ Tử sẽ được nhận 1 lượt lật thẻ. Lật thẻ gồm 6 thẻ, hoặc trúng 200 vàng sẽ hồi lại 9 thẻ mới, mỗi ngày có 500 lần Lật Thẻ, sau mỗi lần lật sẽ có cơ hội nhận được các vật phẩm sau:

Tên vật phẩmSố lượng
Gương bạc 10
Vàng 300
Thuộc tính hoàn 2
Đồ đệ hoạt lực đơn 2
Thể Lực Đơn 2
Thư May Mắn 2
Thiệp May Mắn 2
Võ Lực Tán 2
Ngọc Như Ý 2

HOẠT ĐỘNG KIẾM GƯƠNG BẠC

Gương Bạc có thể nhận được từ việc hoàn thành nhiệm vụ của các tính năng sau:

Nhiệm vụ đếm số lần thăm hỏi tri kỉ (Reset mỗi ngày):

Số lượtQuàSố lượng 
5 Gương Bạc 1
10 Gương Bạc 1
15 Gương Bạc 1
25 Gương Bạc 2

Nhiệm vụ đếm số lần bồi dưỡng đệ tử (Reset mỗi ngày):

Số lượtQuàSố lượng 
5 Gương Bạc 1
10 Gương Bạc 1
15 Gương Bạc 1
25 Gương Bạc 2

Nhiệm vụ đếm số lần trồng hoa (Reset mỗi ngày):

Số lượtQuàSố lượng 
3 Gương Bạc 1
6 Gương Bạc 1
10 Gương Bạc 1
15 Gương Bạc 2

Nhiệm vụ đếm số lần xuất thành (Reset mỗi ngày):

Số lượtQuàSố lượng 
5 Gương Bạc 1
10 Gương Bạc 1
15 Gương Bạc 1
25 Gương Bạc 2

TIỆM ĐỔI

Các Chủ Tử có thể dùng “Gương Bạc” để đổi các vật phẩm giá trị sau:

Gương Bạc yêu cầuQuàLượt đổi
130 Cẩm Tú 1
25 Cẩm Tú Quán 1
60 Cẩm Nguyệt 1
90 Cẩm Mặc 1
20 Cẩm Yên 1
15 Cẩm Châu 1
1 Thẻ Hoa 50
2 Ngọc Như Ý 50
1 Quà Trợ Uy-Nhỏ 50
5 Quà Trợ Uy-Lớn 50
1 Tri Kỷ Tinh Lực Đơn 50
2 Thuộc Tính Hoàn 50
1 Thư May Mắn 50
1 Thiệp May Mắn 50
1 Ngân Phiếu May Mắn 50
1 Đồng Mộc Bài 50
2 Tử Đàn Bài 50
4 Tinh Thiết Bài 50
2 Sách EXP Sở Trường-Cao 50
2 Sách EXP Tư Chất-Cao 50
2 Mã Não Tâm 50
4 Phỉ Thúy Tâm 50
2 Túi Thơm 50
4 Ngọc Bội 50
1 Thuốc Thuộc Tính 50
1 Mảnh Thư Quyển 50
1 Hàng Ngày Lệnh 99
1 Công Vụ Lệnh 99
2 Cung Đấu Lệnh 99
2 Xuất Chiến Lệnh 99
2 Xa Mã Lệnh 99

ĐUA TOP LẬT THẺ

Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện, các Chủ Tử nằm trong BXH Lật Thẻ sẽ có cơ hội nhận nhiều quà khủng sau:

HạngVật phẩmSố lượng
1 Ngọc Như Ý 40
Thuốc Võ Lực 30
Thuốc Trí Lực 30
Thuốc Sách Lược 30
Thuốc Mị Lực 30
Thuốc Thuộc Tính 30
Quà Thư Quyển 30
Võ Lực Tán 20
Trí Lực Tán 20
Sách Lược Tán 20
Mị Lực Tán 20
Thuộc Tính Tán 20
2 Ngọc Như Ý 25
Thuốc Võ Lực 20
Thuốc Trí Lực 20
Thuốc Sách Lược 20
Thuốc Mị Lực 20
Thuốc Thuộc Tính 20
Quà Thư Quyển 20
Võ Lực Tán 10
Trí Lực Tán 10
Sách Lược Tán 10
Mị Lực Tán 10
Thuộc Tính Tán 10
3 Ngọc Như Ý 15
Thuốc Võ Lực 12
Thuốc Trí Lực 12
Thuốc Sách Lược 12
Thuốc Mị Lực 12
Thuốc Thuộc Tính 12
Quà Thư Quyển 12
Võ Lực Tán 6
Trí Lực Tán 6
Sách Lược Tán 6
Mị Lực Tán 6
Thuộc Tính Tán 6
4 - 5 Ngọc Như Ý 4
Thuốc Võ Lực 10
Thuốc Trí Lực 10
Thuốc Sách Lược 10
Thuốc Mị Lực 10
Thuốc Thuộc Tính 10
Quà Thư Quyển 10
Võ Lực Tán 5
Trí Lực Tán 5
Sách Lược Tán 5
Mị Lực Tán 5
Thuộc Tính Tán 5
6 - 10 Ngọc Như Ý 3
Thuốc Võ Lực 9
Thuốc Trí Lực 9
Thuốc Sách Lược 9
Thuốc Mị Lực 9
Thuốc Thuộc Tính 9
Quà Thư Quyển 9
Võ Lực Tán 4
Trí Lực Tán 4
Sách Lược Tán 4
Mị Lực Tán 4
Thuộc Tính Tán 4
11 - 20 Ngọc Như Ý 3
Thuốc Võ Lực 8
Thuốc Trí Lực 8
Thuốc Sách Lược 8
Thuốc Mị Lực 8
Thuốc Thuộc Tính 8
21 - 50 Ngọc Như Ý 2
Thuốc Võ Lực 7
Thuốc Trí Lực 7
Thuốc Sách Lược 7
Thuốc Mị Lực 7
Thuốc Thuộc Tính 7
51 - 100 Ngọc Như Ý 2
Thuốc Võ Lực 6
Thuốc Trí Lực 6
Thuốc Sách Lược 6
Thuốc Mị Lực 6
Thuốc Thuộc Tính 6
101 - 200 Ngọc Như Ý 1
Thuốc Võ Lực 5
Thuốc Trí Lực 5
Thuốc Sách Lược 5
Thuốc Mị Lực 5
Thuốc Thuộc Tính 5

Thông Tin Hỗ Trợ:

  • Các Chủ Tử có thể tham gia thảo luận và tìm hiểu về Cung Đấu Mobile tại:
  • Các thắc mắc liên quan đến Cung Đấu Mobile, Chủ Tử vui lòng gửi thông tin về trang Hỗ Trợ hoặc liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.