1900 561 558
( 2000đ/phút )

Chi tiết sự kiện

THỜI GIAN TỔ CHỨC

Thời gian: 17/03/2020 - 23/03/2020.

PHẠM VI

Phạm vi diễn ra: Toàn bộ máy chủ.

NỘI DUNG CHI TIẾT

Trong thời gian diễn ra sự kiện, Chủ Tử tham gia hoạt động để nhận Hoa Hồng và dùng để tặng Công Chúa. Mỗi lần Chủ Tử tặng Hoa Hồng sẽ được Điểm Sự Kiện và còn được Công Chúa gửi tặng một món quà bất kỳ sau:

Vật phẩmSố lượng
Thư Tay 1
Danh Thiếp 1
Ngân Phiếu 1
Ngọc Như Ý 1
Thể Lực Đơn 1
Chiêu Mộ Lệnh 1
Hàng Ngày Lệnh 1
Công Vụ Lệnh 1
Thuốc Võ Lực 1
Thuốc Trí Lực 1
Thuốc Sách Lược 1

Khi Chủ Tử đạt đến các mốc tặng Hoa Hồng nhất định sẽ nhận được các phần thưởng giá trị sau:

Lượt TặngVật phẩm
120 Y Phục Hồng Nhan
100 60 Ngọc Như Ý
80 Hồng Trang
60 30 Ngọc Như Ý
40 Hoa Tai Hồng Châu
20 10 Ngọc Như Ý

HOẠT ĐỘNG KIẾM HOA HỒNG

Hoa Hồng có thể nhận được từ việc tham gia các hoạt động sau:

Thăm Hỏi Tri Kỷ đạt các mốc yêu cầu sau sẽ nhận được Hoa Hồng tương ứng. Số lượt Thăm Hỏi Tri Kỷ được làm mới mỗi ngày.

Số lượtVật phẩmSố lượng 
5 Hoa Hồng  1
10 Hoa Hồng  1
15 Hoa Hồng  2
25 Hoa Hồng  2

Đếm số lần rèn luyện đệ tử đạt các mốc yêu cầu sau sẽ nhận được Hoa Hồng tương ứng. Số lượt rèn luyện đệ tử được làm mới mỗi ngày.

Số lượtVật phẩmSố lượng 
3 Hoa Hồng  1
6 Hoa Hồng  1
10 Hoa Hồng  2
15 Hoa Hồng  2

Tích lũy nạp:

Mốc tích nạpVật phẩmSố lượng 
80 Hoa Hồng  5
200 Hoa Hồng  10
500 Hoa Hồng  15
1000 Hoa Hồng  30
2000 Hoa Hồng  60

Thông Tin Hỗ Trợ:

  • Các Chủ Tử có thể tham gia thảo luận và tìm hiểu về Cung Đấu Mobile tại:
  • Các thắc mắc liên quan đến Cung Đấu Mobile, Chủ Tử vui lòng gửi thông tin về trang Hỗ Trợ hoặc liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.