1900 561 558
( 2000đ/phút )

Nội dung chi tiết

Tham gia hoạt động "Hội Vũ Lân" Chủ Tử sẽ có cơ hội tăng 1760 Điểm Võ Lực cho Đồng Hành và còn cả bộ Y Phục Thiêm Hương gia tăng 350 Điểm Võ Lực. Đặc biệt, khi Chủ Tử đầu tư 2000 vàng sẽ nhận lại phần quà giá trị x10 lần kèm theo hàng loạt vật phẩm giá trị khác.

THỜI GIAN TỔ CHỨC

Thời gian: 15/02/2020 - 28/02/2020.

PHẠM VI

Phạm vi diễn ra: Toàn bộ máy chủ.

NỘI DUNG CHI TIẾT

Trong thời gian diễn ra sự kiện, Vũ Sư có tổng cộng 12 thẻ, mỗi thẻ có 3 phần quà Kim Sư và 1 phần quà Ngân Sư. Ngân Sư sẽ mở khóa khi Chủ Tử hoàn thành nhiệm vụ, Kim Sư cần 2000 Vàng để mở khóa. Mỗi lần Chủ Tử hoàn thành nhiệm vụ sẽ nhận được 2 Tú Cầu, nhiệm vụ sẽ reset mỗi ngày.

Mốc Tú CầuLoại quàVật phẩmSố lượng
10 Quà ngân sư Thuốc Thuộc Tính 10
Quà kim sư Thư Tay 20
Thuốc Thuộc Tính 10
20 Quà ngân sư Thuốc Thuộc Tính 10
Quà kim sư Thư Tay 20
Thuốc Thuộc Tính 10
30 Quà ngân sư Thuốc Võ Lực 10
Quà kim sư Thư Tay 20
Thuốc Thuộc Tính 10
Thuốc Võ Lực 10
40 Quà ngân sư Thuốc Võ Lực 10
Quà kim sư Thuốc Thuộc Tính 10
Thuốc Võ Lực 10
Phiếu Uy Danh 5
50 Quà ngân sư Thuốc Võ Lực 10
Quà kim sư Vàng 100
Võ Lực Tán 4
Phiếu Uy Danh 5
60 Quà ngân sư Thuốc Võ Lực 15
Quà kim sư Vàng 200
Võ Lực Tán 4
Phiếu Uy Danh 5
80 Quà ngân sư Thuốc Võ Lực 15
Quà kim sư Vàng 300
Võ Lực Tán 5
Phiếu Uy Danh 5
100 Quà ngân sư Võ Lực Tán 5
Quà kim sư Võ Lực Tán 5
Ngọc Như Ý 10
Hoa Tai Hoa Nhung 1
120 Quà ngân sư Võ Lực Tán 5
Quà kim sư Vàng 400
Võ Lực Tán 5
Ngọc Như Ý 15
140 Quà ngân sư Võ Lực Tán 10
Quà kim sư Võ Lực Tán 5
Ngọc Như Ý 15
Tóc Hoa Sự 1
160 Quà ngân sư Ngọc Như Ý 10
Quà kim sư Vàng 500
Võ Lực Tán 10
Ngọc Như Ý 20
180 Quà ngân sư Ngọc Như Ý 20
Quà kim sư Võ Lực Tán 10
Ngọc Như Ý 20
Y Phục Hoa Sự 1

Thông Tin Hỗ Trợ:

  • Các Chủ Tử có thể tham gia thảo luận và tìm hiểu về Cung Đấu Mobile tại:
  • Các thắc mắc liên quan đến Cung Đấu Mobile, Chủ Tử vui lòng gửi thông tin về trang Hỗ Trợ hoặc liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.