1900 561 558
( 2000đ/phút )

Tham gia ngay

Cung Đấu VNG

SỰ KIỆN VUI VẶN TRỨNG

Vui Vặn Trứng - Nhận đồng hành mới Võ Điền Du Nhất, ngoài ra còn có các vật phẩm giá trị khác, các Chủ Tử đừng bỏ lỡ cơ hội này nhé.


Thời gian và hướng dẫn

 • Thời gian diễn ra sự kiện: 12/6 - 25/6/2020
 • Hướng dẫn:
  • Mỗi ngày được rút miễn phí 1 lần
   Quay thưởng có cơ hội nhận được đồng hành Võ Điền Du Nhất
   Có thể xem trước khi thưởng, mỗi lần rút đều nhận được vật phẩm trong kho thưởng
   Mỗi lần rút sẽ nhận 1 Lá Vàng, dùng Lá Vàng vào tiệm đổi để đổi các vật phẩm giá trị
  • Cách nhận đồng hành Võ Điền Du Nhất
   Rút trực tiếp từ Vui Vặn Trứng có xác suất ra đồng hành hoặc mảnh ghép đồng hành
   Thu thập đủ mảnh ghép có thể ghép thành đồng hành Võ Điền Du Nhất
   Mảnh ghép cũng có thể đổi trong tiệm đổi

Vật phẩm thưởng

Vật phẩmSố lượngGiới hạn
Võ Điền Du Nhất 1 1
Mảnh Võ Điền Du Nhất 1 12
Mảnh Võ Điền Du Nhất 2 12
Mảnh Võ Điền Du Nhất 3 12
Mảnh Võ Điền Du Nhất 5 12
Túi Xạ Hương 1 10
Xa Mã Lệnh 1 10
Hàn Đàm Hương 1 10
Liên Kì Cầm 1 10
Cờ Bảo Ứng 1 10
Quy Sơn Nghiêng 1 10
Vân Sơn Tín Bút Họa 1 10
Thư Tay-Cao 1 10
Danh Thiếp-Cao 1 10
Ngân Phiếu-Cao 1 10
Truyền Âm 1 10
Nguyên Liệu Quan Yến 1 10
Gia Vị Quan Yến 1 10
Quyển Uy Danh 1 10
Cung Đấu Lệnh 1 10
Hàng Ngày Lệnh 1 10
Đàn Hương Hoa 1 10
Thuốc Võ Lực 2 10
Thuốc Trí Lực 2 10
Thuốc Sách Lược 2 10
Thuốc Mị Lực 2 10
Thuốc Thuộc Tính 2 10

Shop đổi

Vật phẩmGiới hạn
Nghê Thường Vũ 10
Mảnh Võ Điền Du Nhất 99
Lọ Thuộc Tính 10
Lưu Ly Hạp 10
Võ Lực Hoàn 50
Trí Lực Hoàn 50
Sách Lược Hoàn 50
Mị Lực Hoàn 50
Thuộc Tính Hoàn 50
Hộp Thiện Cảm 50
Quà Trợ Uy-Lớn 50
Sách Cường Hóa Võ Lực 50
Sách Cường Hóa Trí Lực 50
Sách Cường Sách Lược 50
Sách Cường Mị Lực 50
Lạc Vĩ Cầm 50
Thập Cửu Đạo Hắc Bạch Tử 50
Từ Công Nghiêng 50
Thiên Lâm Họa 50
Dầu Bảo Dưỡng 50
Hàn Đàm Hương 99
Thư Trưng Thu 99
Ngân Phiếu Trưng Thu 99
Thiệp Trưng Thu 99
Định Tình Châu 99

Thông Tin Hỗ Trợ:

 • Các Chủ Tử có thể tham gia thảo luận và tìm hiểu về Cung Đấu Mobile tại:
 • Các thắc mắc liên quan đến Cung Đấu Mobile, Chủ Tử vui lòng gửi thông tin về trang Hỗ Trợ hoặc liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.