1900 561 558
( 2000đ/phút )

Hệ thống tính năng và vật phẩm

Hướng dẫn |

Hệ thống tính năng trong Cung Đấu Mobile

Trân Bảo Các: Mỗi ngày Chủ Tử sẽ nhận được một lần “Quét Dọn” Trân Bảo Cát, nhận được 2 điểm Uy Danh, hoàn thành mỗi vòng “Xếp” Trân Bảo, Chủ Tử sẽ có cơ hội nhận thêm 2 điểm Uy Danh và nhiều vật phẩm giá trị khác.

Cầu Phúc Cung: Mỗi ngày Chủ Tử sẽ nhận được một số lần cầu phúc miễn phí tương ứng với thân phận hiện tại. Chủ Tử có thể tham gia cầu phúc để nhận Trải Nghiệm/ Bạc/ Danh Tiếng. Ngoài ra, khi sử dụng hết số lần miễn phí Chủ Tử có thể sử dụng Vàng để tham gia cầu phúc.

Ngự Thiện Phòng: Là nơi Chủ Tử có thể phái Tri Kỷ để thực hiện việc nấu nướng, số lượng các món ăn có thể nấu được phụ thuộc vào điểm Thiện Cảm của Chủ Tử với Tri Kỷ đó. Các món ăn do Tri kỷ nấu có thể dùng để tăng thuộc tính đồng hành, cũng có thể dùng làm hành lý tùy thân khi rèn luyện đệ tử.

Thư Phòng: Là nơi để Đồng Hành học tập, sau khi hoàn thành 3 giờ học tập Đồng Hành sẽ nhận được EXP Tư Chất và EXP sở trường.

Cung Đấu: Là nơi mà các Chủ Tử có thể cử Đồng Hành xuất chiến.

Yến Hội: Là nơi tổ chức yến tiệc, bao gồm Gia Yến, Quan Yến. Trong đó:

 • Gia Yến giới hạn tối đa 10 người tham dự, thời gian diễn ra trong 3 giờ.
 • Quan Yến giới hạn tối đa 50 người tham dự, thời gian diễn ra trong 8 giờ. Để mở được Quan Yến cần tiêu hao Nguyên Liệu Quan Yến và Gia Vị Quan Yến.
 • Sau khi kết thúc thời gian Yến Hội, những người tham gia sẽ nhận được điểm Yến Hội. Điểm này có thể dùng để đổi nguyên liệu nâng cấp, cường hóa Đồng Hành. Đặc biệt Chủ Tử có thể sử dụng nguyên liêu ở Ngự Thiện Phòng để làm nguyên liệu tổ chức Yến Hội.

Tam Cung Lục Viện: Cung Điện là nơi các Chủ Tử tụ tập với nhau, các thành viên đồng lòng bảo vệ Cung Điện, từ đó trong Hoàng Cung rộng lớn.

Giao Tự Hiến Lễ:

  • Thời gian diễn ra: 19:00 - 23:00 Hàng Ngày.
  • Có thể chọn Đồng Hành đã có để hiến lễ.
  • Cấp nhân duyên giữa Đồng Hành và Chủ Tử ngày càng cao, số lần hiến lễ sẽ càng cao (Tối đa 5 lần). Ngoài ra, Chủ Tử có thể dùng Vàng để mua thêm lần hiến lễ của Đồng Hành.

Cách Hiến Lễ:

 • Hiến Lễ Tinh Tế.
 • Chủ Tử sẽ dùng lượng Bạc nhất định để nhận điểm Hiến Lễ, và Nhân Duyên với Đồng Hành. Đồng Hành được Hiến Lễ có mị lực càng cao, điểm Hiến Lễ nhận được càng nhiều.
 • Hiến Lễ Đặc Biệt:
 • Tiêu hao lượng Vàng nhất định, nhận được điểm Hiến Lễ, và Nhân Duyên với vị Hoàng Tử đó. Đồng Hành được Hiến Lễ có mị lực càng cao, điểm Hiến Lễ nhận được càng nhiều.

Chức năng từng vật phẩm cơ bản

 • Vàng: Là nguyên liệu chính và vô cùng quan trọng trọng Cung Đấu Mobile. Vàng có thể nhận được từ hoạt động Thành Tựu, Điểm Danh Mỗi Ngày, Phúc Lợi Thẻ Tháng/ Thẻ Năm,…
 • Trải nghiệm: Là loại vật phẩm vô cùng quan trọng trong việc nâng cấp đồng. Để nhận được Trải Nghiệm Chủ Tử cần phải tham gia các hoạt động hàng ngày, Thành Tựu, cầu phúc, làm nhiêm vụ Chính Tuyến, Công Vụ, Xuất Thành.
 • Bạc: Dùng để nhận danh tiếng và phục hồi điểm vận thế. Để nhận được Bạc, Chủ Tử cần tham gia hoàn thành Công Vụ, Nhiệm Vụ Hàng Ngày, hoạt động Cầu Phúc.
 • Danh tiếng: Dùng khiêu chiến trong hoạt động Chính Tuyến.
 • Công Vụ Lệnh: Khi sử dụng vật phẩm này, Chủ Tử sẽ nhận thêm một lần thực hiện Công Vụ. Công Vụ Lệnh có thể mua ở Cửa Hàng, hoặc tham gia hoàn thành nhiệm vụ để nhận.
 • Hàng Ngày Lệnh: Khi sử dụng vật phẩm này, Chủ Tử sẽ nhận thêm một lần hoàn thành nhiệm vụ. Hàng Ngày Lệnh có thể mua ở Cửa Hàng, hoặc tham gia hoàn thành nhiệm vụ để nhận.
 • Chiêu Mộ Lệnh: Vật phẩm giúp Chủ Tử dùng để chiêu mộ thêm nhiều đồng hành gia tăng điểm thế lực của mình.
 • Thuộc Tính Đồng Hành được chia làm 4 loại chính: Võ Lực, Trí Lực, Sách Lược, Mị Lực. Ứng với từng loại thuốc khác nhau (Thuốc, Tán, Hoàn, Đơn, Chất), khi sử dụng Chủ Tử sẽ tăng 5- 500 điểm thuộc tính cho Đồng Hành được lựa chọn. Để nhận được vật phẩm này Chủ Tử cần tham gia hoạt động hàng ngày, Đổi Yến Hội, thưởng hoạt động,…
 • Vật Phẩm Tăng Giới Hạn Cấp Đồng Hành: Ứng với mỗi cấp Đồng Hành, Chủ Tử cần phải sử dụng để gia tăng cấp độ giới hạn Đồng Hành (Đồng Mộc Bài, Tử Đàn Bài, Tinh Thiết Bài,…).
 • Vật phẩm Tri Kỷ: Bên cạnh việc Thăm Hỏi Ngẫu Nhiên, Du Ngoạn Ngẫu Nhiên, thì Chủ Tử có thể dùng Mã Não Tâm, Phỉ Thúy Tâm,… để tăng điểm Thiện Cảm cho Tri Kỷ của mình.

Thông Tin Hỗ Trợ:

 • Các Chủ Tử có thể tham gia thảo luận và tìm hiểu về Cung Đấu Mobile tại:
 • Các thắc mắc liên quan đến Cung Đấu Mobile, Chủ Tử vui lòng gửi thông tin về trang Hỗ Trợ hoặc liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.