1900 561 558
( 2000đ/phút )

Hệ thống Tri Kỷ

Hướng dẫn |

Xin chào các Chủ Tử,

Trong Cung Đấu Mobile, cuộc sống trong cung sẽ luôn có nhiều khó khăn và các cạm bẫy đầy nguy hiểm. Tri Kỷ sẽ là người hỗ trợ Chủ Tử trong cuộc sống tại chốn "hậu cung tranh đấu".

  • Tri Kỷ của Chủ Tử có thể là những người bạn Thanh Mai Trúc Mã, Cung Nữ, Vương Phi, các vị Tướng Quân,..v...v.. Đặc biệt, nếu đủ nhân duyên Chủ Tử có thể kết thêm tri kỷ với các Thái Tử, Hoàng Tử, Vương Gia, v...v..
  • Chủ Tử có thể dần dần kết nạp thêm nhiều Tri Kỷ thông qua nhiệm vụ cốt truyện, thăm hỏi các Vương Phủ, Quan Phủ, v...v...

Hình mình họa Kết nạp Tri Kỷ

  • Các Tri Kỷ sẽ hỗ trợ Chủ Tử: tham gia hoạt động Ngự Thiện Phòng, Du Ngoạn, tăng thuộc tính cho các Đồng Hành của Chủ Tử. Chủ Tử có thể vào giao diện Tri Kỷ thông qua: Tĩnh Tâm Các -> Tri Kỷ.

Giao diện Tri Kỷ

  • Mỗi Tri Kỷ sẽ kết hợp với 1 Đồng Hành của Chủ Tử, Đồng Hành của Chủ Tử sẽ tăng các chỉ số thuộc tính, tư chất,... thông qua việc nâng kỹ năng cho Tri Kỷ của Chủ Tử.

Hình minh họa Kỹ Năng của Tri Kỷ

  • Chủ Tử có thể tăng EXP Tri Kỷ khi tặng quà, thăm hỏi và du ngoạn cùng Tri Kỷ.

Hình minh họa Giao diện Thăm Hỏi và Du Ngoạn

  • Khi Du Ngoạn cùng với Tri Kỷ, Chủ Tử có thể ngẫu nhiên nhận Đệ Tử. Các Đệ Tử sẽ theo Chủ Nhân để được bồi dưỡng tư chất, học hành kỹ năng để chờ đến ngày xuất môn lập gia đình.

Hình minh họa du ngoạn cùng Tri Kỷ

Hình minh họa Kết Nạp Đệ Tử

 • Mỗi Tri Kỷ sẽ liên kết với Đồng Hành nhất định, Chủ Tử hãy thăm hỏi và du ngoạn thường xuyên để nhận nhiều EXP Tri Kỷ nhé.
 • Tri Kỷ cũng sẽ giúp đỡ Chủ Tử nấu ăn ở Ngự Thiện Phòng.

Thông Tin Hỗ Trợ:

 • Các Chủ Tử có thể tham gia thảo luận và tìm hiểu về Cung Đấu Mobile tại:
 • Các thắc mắc liên quan đến Cung Đấu Mobile, Chủ Tử vui lòng gửi thông tin về trang Hỗ Trợ hoặc liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.