1900 561 558
( 2000đ/phút )

Thành Thân Vương Dận Chỉ

Hướng dẫn |

TIỂU SỬ NHÂN VẬT

Dận Chỉ là Hoàng Tử Thứ 3 của Khang Hi Đế (tính trong số những người con còn sống tới tuổi trưởng thành), sinh ngày 20 tháng 2 (âm lịch) năm Khang Hi thứ 16 (1677). Dận Chỉ là người đa tài có học thức uyên thâm. Năm Khang Hi thứ 48, Dận Chỉ được tấn phong Thành Thân Vương.

TÍNH CÁCH - CỐT TRUYỆN

Lấy danh nghĩa sửa sách để ngầm chờ thời cơ đoạt vị, không tiếc mọi giá để đạt được mục đích.

Thấy hứng thú với lai lịch của nữ chính nên đã ra tay giúp nàng, định rằng chờ thời cơ chín muồi sẽ lấy nàng ra đối phó với thái tử.

CÂU NÓI QUEN THUỘC

“Trong sách tự có người như ngọc, người xưa không gạt ta bao giờ”

DUNG MẠO

Thông Tin Hỗ Trợ:

  • Các Chủ Tử có thể tham gia thảo luận và tìm hiểu về Cung Đấu Mobile tại:
  • Các thắc mắc liên quan đến Cung Đấu Mobile, Chủ Tử vui lòng gửi thông tin về trang Hỗ Trợ hoặc liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.