1900 561 558
( 2000đ/phút )

Tính năng Tam Cung Lục Viện

Hướng dẫn |

Xin chào các Chủ Tử,

Trong Cung Đấu Mobile, Cung Điện là nơi các Chủ Tử tụ tập với nhau, các thành viên cùng nhau xây dựng và bảo vệ Cung Điện. Cấp Cung Điện càng cao thì các Cung Tử sẽ nhận được nhiều phần quà hấp dẫn.

VÀO CUNG ĐIỆN

  • Chủ Tử có thể tự xây Cung Điện hoặc vào Cung Điện khác. Xây Cung Điện sẽ tốn 200 Vàng.

  • Chủ Tử rời cung hoặc bị đuổi khỏi cung thì sẽ bị trừ 50% cống hiến. Trong 24 giờ không thể vào lại, nhưng vẫn được xây Cung Điện.

PHÁT TRIỂN CUNG ĐIỆN

  • Khi cấp Cung Điện tăng, số lượng chức vị, đạo cụ được đổi trong Cửa hàng cũng tăng tương ứng.
  • EXP Cung Điện dùng để tăng cấp Cung Điện.
  • Cống hiến Cung Điện dùng đổi đạo cụ trong Cửa Hàng (Cống Hiến đang có/ Nhật ký cống hiến).
  • Quỹ Cung Điện dùng để mở Đường Phục Thù.

ĐƯỜNG PHỤC THÙ

  • Thời gian mở Đường Phục Thù: Mỗi ngày 1:00 - 23:30.
  • Mỗi ngày Cung Chủ, Phó Cung Chủ dùng Quỹ hoặc Vàng mở BOSS 1 lần, cấp Cung Điện tăng, mở càng nhiều BOSS.
  • Sau khi mở, thành viên Cung Điện có thể cử Đồng Hành trả thù, mỗi Đồng Hành được cử 1 lần (Dùng để hồi phục Xuất Chiến Lệnh 1 lần).
  • Mỗi lần tấn công BOSS, sinh lực càng cao, cống hiện nhận được càng cao.
  • Chiến Thắng sẽ nhận EXP Cung Điện.

NHƯỜNG CHỨC CUNG CHỦ

 • Cung Chủ 7 ngày không online tự động chuyển chức vị Cung Chủ, ưu tiên chuyển cho Phó Cung Chủ, sau đó là Thượng Cung, kế tiếp là thành viên.
 • Một chức vị có từ 2 người trở lên, ưu tiên chuyên cho chủ nhân có cống hiến cao hơn.

Thông Tin Hỗ Trợ:

 • Các Chủ Tử có thể tham gia thảo luận và tìm hiểu về Cung Đấu Mobile tại:
 • Các thắc mắc liên quan đến Cung Đấu Mobile, Chủ Tử vui lòng gửi thông tin về trang Hỗ Trợ hoặc liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.