1900 561 558
( 2000đ/phút )

Trực Quận Vương Dận Thì

Hướng dẫn |

TIỂU SỬ NHÂN VẬT

Dận Thì là Hoàng Trưởng Tử của Khang Hi Đế, sinh vào giờ Ngọ ngày 14 tháng 2 (âm lịch) năm Khang Hi thứ 11. Sinh mẫu của Dận Thì là Huệ Phi, là một trong những phi tần đầu tiên của Khang Hi Đế. Năm Khang Hi thứ 37 (1698), Dận Thì được phong Trực Quận Vương.

TÍNH CÁCH - CỐT TRUYỆN

Nhân từ, nhưng lại không quyết đoán.

Vốn muốn lợi dụng tình cảm giữa nữ chính và thái tử để uy hiếp thái tử, nhưng về sau lại mềm lòng trước tình cảnh bi thảm của nữ chính nên đã từ bỏ kế hoạch này.

CÂU NÓI QUEN THUỘC

“Người hiểu ta sẽ biết ta đang buồn phiền, người không hiểu ta lại bảo ta cần chi!”

DUNG MẠO

Thông Tin Hỗ Trợ:

  • Các Chủ Tử có thể tham gia thảo luận và tìm hiểu về Cung Đấu Mobile tại:
  • Các thắc mắc liên quan đến Cung Đấu Mobile, Chủ Tử vui lòng gửi thông tin về trang Hỗ Trợ hoặc liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.