1900 561 558
( 2000đ/phút )

10:00 - 29/05: Ra mắt S56 Kiến Chương Cung

Tin tức |

Những con mưa đầu hè mang đến nguồn sức sống mới, tự thấy rằng lập thêm cung để các Chính Phi và Nô Tỳ có thêm không gian vui chơi, đàn hát, giải trí và thỏa sức chị chị em em tranh tài là điều nên làm. Vi vậy, ngày 29/05/2020 lúc 10:00, Kiến Chương Cung sẽ được chính thức mở cổng đón chào các Chủ Tử ngự giá.

Cung Đấu VNG


 • CODE TÂN THỦ DÀNH RIÊNG CHO S56 - KIẾN CHƯƠNG CUNG: X665f8d1
 • NHẬP CODE: TẠI ĐÂY
 • Lưu ý: Code được sử dụng đến 5/6/2020. Mỗi nhân vật chỉ nhập 1 lần.
 • CHUỖI SỰ KIỆN ĐẶC BIỆT DÀNH RIÊNG CHO S56 - KIẾN CHƯƠNG CUNG

1. Trải Nghiệm Tiêu Hao

 1. Các Chủ Tử hoàn thành các nhiệm vụ yêu cầu sẽ nhận được nhiều phần quà hấp dẫn.
 2. Diễn ra: 4 ngày đầu mở máy chủ.
MốcThư May MắnNgân Phiếu May Mắn
500000 5 1
1000000 5 2
2000000 5 3
3000000 5 4
4000000 5 5
5000000 5 6
6000000 5 7
7000000 5 8
8000000 5 9
9000000 5 10
10000000 10 11
12000000 10 12
14000000 10 13
16000000 10 14
18000000 10 15
20000000 10 16
30000000 20 17
40000000 20 18
50000000 20 19
60000000 20 20
70000000 20 21
80000000 20 22
90000000 20 23
100000000 20 24
 1. 2. Sách Cường Hóa Tiêu Hao

 1. Diễn ra: Từ ngày 5 đến 7 mở máy chủ.
MốcThư may mắnSách EXP Tư ChấtNguyên Liệu Gia YếnGia Vị Gia Yến
5 2 5 2 2
10 3 5 2 2
20 3 5 2 2
30 3 5 3 3
40 3 5 3 3
50 3 5 3 3
70 3 5 4 4
90 3 5 4 4
120 5 5 4 4
150 5 5 5 5
200 5 5 5 5
250 5 5 5 5
300 5 5 6 6
350 5 5 6 6
400 5 5 6 6
500 8 5 7 7
700 8 5 7 7
1000 8 5 7 7
1500 10 5 8 8
2000 10 5 8 8
 1. 3. Tăng Thế Lực

 1. Diễn ra: 7 ngày đầu mở máy chủ.
MốcThư may mắnThuộc Tính TánPhiếu Uy Danh
200 1 1 1
400 1 1 1
800 1 1 1
1200 2 2 2
2000 2 2 2
3000 2 2 2
4000 3 3 3
5000 3 3 3
6000 3 3 3
8000 4 4 4
10000 4 4 4
12000 4 4 4
14000 4 4 4
16000 4 4 4
18000 4 4 4
20000 4 4 4
40000 8 8 8
60000 8 8 8
80000 8 8 8
100000 8 8 8
120000 8 8 8
140000 8 8 8
160000 8 8 8
180000 8 8 8
200000 8 8 8
300000 10 10 10
 1. 4. Nhiệm vụ hàng ngày

 1. Diễn ra: 7 ngày đầu mở máy chủ.
MốcThư may mắnPhiếu uy danhQuà Thư QuyểnThuộc Tính Tán
5 2 2 10 2
10 2 2 10 4
15 2 2 10 6
30 5 3 20 8
50 5 3 20 10
70 5 3 20 12
100 5 5 30 14
150 10 5 30 16
200 10 5 30 18
250 10 10 50 20
300 15 10 50 22
400 20 10 50 24
 1. 5. Tích Lũy Đăng Nhập

 1. Diễn ra: 7 ngày đầu mở máy chủ.
NgàyQuà thưởng
1 Tri Kỷ Tinh Lực Đơn x1
Thể Lực Đơn x1
Thuốc Thuộc Tính x1
Mã Não Tâm x1
2 Võ Lực Tán x1
Sách Lược Tán x1
Thuốc Thuộc Tính x1
Mã Não Tâm x1
3 Trí Lực Tán x1
Mị Lực Tán x1
Thuốc Thuộc Tính x1
Mã Não Tâm x1
4 Võ Lực Hoàn x1
Sách Lược Hoàn x1
Thuốc Thuộc Tính x1
Mã Não Tâm x1
5 Trí Lực Hoàn x1
Mị Lực Hoàn x1
Thuốc Thuộc Tính x1
Mã Não Tâm x1
6 Tri Kỷ Tinh Lực Đơn x1
Đồ Đệ Hoạt Lực Đơn x1
Hàng Ngày Lệnh x3
Công Vụ Lệnh x3
7 Thể Lực Đơn x2
Đồ Đệ Hoạt Lực Đơn x2
Hàng Ngày Lệnh x3
Công Vụ Lệnh x3
 1. 6. Nạp mỗi ngày

 1. Các Chủ Tử mỗi ngày nạp đến mốc nhất định sẽ nhận quà tương ứng. Phần quà sẽ reset mỗi ngày.
 2. Diễn ra: 7 ngày đầu mở máy chủ.
Mốc nạpPhần thưởngSố lượng
80 Thẻ Hoa 2
Trải nghiệm 10
Danh Tiếng 10
Quà Thư Quyển 1
Thuốc Thuộc Tính 5
Thuộc tính tán 5
Hàng Ngày Lệnh 5
200 Thẻ Hoa 3
Trải nghiệm 15
Danh Tiếng 15
Hàng Ngày Lệnh 5
Thể Lực Đơn 2
Tinh lực đơn 2
400 Thẻ Hoa 5
Trải nghiệm 20
Danh Tiếng 20
Quà Thư Quyển 2
Thuốc Thuộc Tính 10
Thuộc tính tán 10
Chiêu Mộ Lệnh 1
Ngọc Như Ý 1
Hàng Ngày Lệnh 5
Thể Lực Đơn 3
Tinh lực đơn 3
800 Thẻ Hoa 10
Trải nghiệm 25
Danh Tiếng 25
Chiêu Mộ Lệnh 2
Ngọc Như Ý 2
Hàng Ngày Lệnh 5
Thể Lực Đơn 4
Tinh lực đơn 4
Thuốc Võ Lực 4
Công Vụ Lệnh 4
1500 Thẻ Hoa 15
Trải nghiệm 30
Danh Tiếng 30
Quà Thư Quyển 3
Thuốc Thuộc Tính 15
Thuộc tính tán 15
Chiêu Mộ Lệnh 3
Ngọc Như Ý 3
Hàng Ngày Lệnh 5
Thể Lực Đơn 5
Tinh lực đơn 5
Thuốc Võ Lực 5
Công Vụ Lệnh 5
Thuộc tính Đơn 1
2000 Thẻ Hoa 15
Trải nghiệm 40
Danh Tiếng 40
Quà Thư Quyển 4
Thuốc Thuộc Tính 20
Thuộc tính tán 20
Chiêu Mộ Lệnh 5
Ngọc Như Ý 5
Hàng Ngày Lệnh 5
Thể Lực Đơn 5
Tinh lực đơn 5
Thuốc Võ Lực 6
Công Vụ Lệnh 8
Thuộc tính Đơn 2
3000 Thẻ Hoa 15
Trải nghiệm 50
Danh Tiếng 50
Quà Thư Quyển 5
Thuốc Thuộc Tính 20
Thuộc tính tán 20
Chiêu Mộ Lệnh 8
Ngọc Như Ý 8
Hàng Ngày Lệnh 5
Thể Lực Đơn 5
Tinh lực đơn 5
Thuốc Võ Lực 7
Công Vụ Lệnh 10
Thuộc tính Đơn 3
4000 Thẻ Hoa 20
Trải nghiệm 70
Danh Tiếng 70
Quà Thư Quyển 5
Thuốc Thuộc Tính 20
Thuộc tính tán 20
Chiêu Mộ Lệnh 10
Ngọc Như Ý 10
Hàng Ngày Lệnh 5
Thể Lực Đơn 5
Tinh lực đơn 5
Thuốc Võ Lực 8
Công Vụ Lệnh 15
Thuộc tính Đơn 4
6000 Thẻ Hoa 20
Trải nghiệm 100
Danh Tiếng 100
Quà Thư Quyển 5
Thuốc Thuộc Tính 20
Thuộc tính tán 20
Chiêu Mộ Lệnh 10
Ngọc Như Ý 10
Hàng Ngày Lệnh 5
Thể Lực Đơn 5
Tinh lực đơn 5
Thuốc Võ Lực 9
Công Vụ Lệnh 20
Thuộc tính Đơn 5
10000 Thẻ Hoa 30
Trải nghiệm 150
Danh Tiếng 150
Quà Thư Quyển 5
Thuốc Thuộc Tính 20
Thuộc tính tán 20
Chiêu Mộ Lệnh 15
Ngọc Như Ý 20
Hàng Ngày Lệnh 5
Thể Lực Đơn 5
Tinh lực đơn 5
Thuốc Võ Lực 10
Công Vụ Lệnh 20
Thuộc tính Đơn 5
20000 Thẻ Hoa 30
Trải nghiệm 300
Danh Tiếng 300
Quà Thư Quyển 5
Thuốc Thuộc Tính 20
Thuộc tính tán 20
Chiêu Mộ Lệnh 25
Ngọc Như Ý 30
Hàng Ngày Lệnh 5
Thể Lực Đơn 5
Tinh lực đơn 5
Thuốc Võ Lực 20
Công Vụ Lệnh 20
Thuộc tính Đơn 5
 1. 7. Nạp tích lũy ngày

 1. Mỗi ngày các Chủ Tử tham gia nạp mốc 200 Vàng trở lên sẽ nhận quà tặng hấp dẫn
 2. Diễn ra: 7 ngày đầu mở máy chủ.
Mốc nạpSố ngày Nạp Tích LũyThưởng
200 1 Chiêu Mộ Lệnh x2
Trải nghiệm x 5
Ngân Phiếu x5
Dầu bảo dưỡng x1
200 2 Chiêu Mộ Lệnh x2
Thuốc Thuộc tính x 5
Thuốc Võ Lực x5
Dầu bảo dưỡng x1
200 3 Chiêu Mộ Lệnh x3
Trải Nghiệm x8
Ngân Phiếu x8
Dầu bảo dưỡng x1
200 4 Chiêu Mộ Lệnh x3
Thuốc Thuộc tính x 8
Thuốc Võ Lực x8
Dầu bảo dưỡng x1
200 5
Chiêu Mộ Lệnh x5
Trải Nghiệm x15
Ngân Phiếu x15
Dầu bảo dưỡng x1
200 6 Chiêu Mộ Lệnh x5
Thuốc Thuộc tính x 15
Thuốc Võ Lực x15
Dầu bảo dưỡng x1
200 7 Chiêu Mộ Lệnh x10
Trải Nghiệm x20
Ngân Phiếu x20
Dầu bảo dưỡng x1
 1. 8. Hoàn trả nạp

 1. Các Chủ Tử nạp Vàng mốc chỉ định sẽ được hoàn trả Vàng số lượng tương ứng sau:
 2. Diễn ra: 7 ngày đầu mở máy chủ.
Mốc nạp VàngHoàn trả Vàng
250 300
500 500
1000 800
2000 1600
4000 1600
6000 3200
8000 8000
10000 9000
12000 10000
20000 15000
30000 20000
50000 30000
 1. 9. Trợ uy hoàng tử

 1. Các Chủ Tử tặng quà để cổ vũ cho hoàng tử yêu thích của mình, khi tặng sẽ nhận được điểm để đổi quà, quà tặng hoàng tử được bán trong tiệm. Khi Chủ Tử nằm trong Top bảng xếp hạng trợ uy sẽ nhận được nhiều phần quà hấp dẫn.
 2. Diễn ra: 7 ngày đầu mở máy chủ.
HạngQuà thưởng
1 Quà Thư Quyển x20
Mã Não Tâm x20
Đồng Tâm Ngọc x5
Thuộc Tính Tán x10
Hàng Ngày Lệnh x15
Xa Mã Lệnh x10
Đồng Mộc Bài x30
Chiêu Mộ Lệnh x10
2 Quà Thư Quyển x15
Mã Não Tâm x15
Đồng Tâm Ngọc x4
Thuộc Tính Tán x8
Hàng Ngày Lệnh x10
Xa Mã Lệnh x8
Đồng Mộc Bài x20
Chiêu Mộ Lệnh x8
3 Quà Thư Quyển x10
Mã Não Tâm x10
Đồng Tâm Ngọc x3
Thuộc Tính Tán x6
Hàng Ngày Lệnh x8
Xa Mã Lệnh x6
Đồng Mộc Bài x15
Chiêu Mộ Lệnh x6
4-5 Quà Thư Quyển x5
Mã Não Tâm x5
Đồng Tâm Ngọc x2
Thuộc Tính Tán x4
Hàng Ngày Lệnh x6
Xa Mã Lệnh x4
Đồng Mộc Bài x12
Chiêu Mộ Lệnh x5
6-10 Quà Thư Quyển x4
Mã Não Tâm x4
Đồng Tâm Ngọc x1
Thuộc Tính Tán x3
Hàng Ngày Lệnh x4
Xa Mã Lệnh x3
Đồng Mộc Bài x9
Chiêu Mộ Lệnh x4
11-20 Quà Thư Quyển x3
Mã Não Tâm x3
Thuộc Tính Tán x2
Hàng Ngày Lệnh x3
Xa Mã Lệnh x2
Đồng Mộc Bài x6
Chiêu Mộ Lệnh x3
21-50 Quà Thư Quyển x2
Mã Não Tâm x2
Thuộc Tính Tán x1
Hàng Ngày Lệnh x2
Xa Mã Lệnh x1
Đồng Mộc Bài x3
Chiêu Mộ Lệnh x2
51-100 Quà Thư Quyển x1
Mã Não Tâm x1
Thuộc Tính Tán x1
Hàng Ngày Lệnh x1
Xa Mã Lệnh x1
Đồng Mộc Bài x2
Chiêu Mộ Lệnh x1
101-200 Hàng Ngày Lệnh x1
Đồng Mộc Bài x1
Chiêu Mộ Lệnh x1
 1. 10. Mệnh Bàn

 1. Các Chủ Tử quay vòng quay "Mệnh Bàn" để nhận nhiều phần quà hấp dẫn, Mệnh Bàn tiêu hao thẻ hoa. Thẻ hoa có thể mua trong shop Vàng, sự kiện nạp, sự kiện hạn giờ.
 2. Diễn ra: Từ ngày 1 đến ngày 4 mở máy chủ.
Thưởng Lật Thẻ
Ngọc Như Ý
Thuốc Võ Lực
Võ Lực Tán
Thuốc Trí Lực
Trí Lực Tán
Thuốc Sách Lược
Sách Lược Tán
Thuốc Mị Lực
Mị Lực Tán
Sách EXP Tư Chất
 1. 11. Đua Top Thế Lực

 1. Các Chủ Tử nằm trong BXH Thế Lực sẽ có cơ hội nhận nhiều quà khủng.
 2. Diễn ra: Đợt 1 từ ngày 1 đến 4 mở máy chủ. Đợt 2 từ ngày 5 đến 7 mở máy chủ.
HạngVật phẩmSố lượng
1 Bộ Băng Hoa 1
Chiêu Mộ Lệnh 20
Uy Danh 50
Quà Thư Quyển 20
Thuộc Tính Hoàn 20
Thuộc Tính Tán 20
Thư Tay 30
Danh Thiếp 30
Ngân Phiếu 30
Sách Cường Hóa Võ Lực 20
Sách Cường Hóa Trí Lực 20
Sách Cường Sách Lược 20
Sách Cường Mị Lực 20
Sách EXP Sở Trường 100
Tranh Sơn Thủy 40
Mã Não Tâm 20
Phỉ Thúy Tâm 10
Túi Thơm 20
Ngọc Bội 10
2 Bộ Băng Hoa 1
Chiêu Mộ Lệnh 10
Uy Danh 40
Quà Thư Quyển 15
Thuộc Tính Hoàn 15
Thuộc Tính Tán 15
Thư Tay 25
Danh Thiếp 25
Ngân Phiếu 25
Sách Cường Hóa Võ Lực 15
Sách Cường Hóa Trí Lực 15
Sách Cường Sách Lược 15
Sách Cường Mị Lực 15
Sách EXP Sở Trường 80
Tranh Sơn Thủy 30
Mã Não Tâm 15
Phỉ Thúy Tâm 8
Túi Thơm 15
Ngọc Bội 8
3 Bộ Băng Hoa 1
Chiêu Mộ Lệnh 8
Uy Danh 30
Quà Thư Quyển 10
Thuộc Tính Hoàn 10
Thuộc Tính Tán 10
Thư Tay 20
Danh Thiếp 20
Ngân Phiếu 20
Sách Cường Hóa Võ Lực 10
Sách Cường Hóa Trí Lực 10
Sách Cường Sách Lược 10
Sách Cường Mị Lực 10
Sách EXP Sở Trường 60
Tranh Sơn Thủy 20
Mã Não Tâm 10
Phỉ Thúy Tâm 6
Túi Thơm 10
Ngọc Bội 6
4 - 5 Chiêu Mộ Lệnh 7
Uy Danh 25
Quà Thư Quyển 8
Thuộc Tính Hoàn 8
Thuộc Tính Tán 8
Thư Tay 18
Danh Thiếp 18
Ngân Phiếu 18
Sách Cường Hóa Võ Lực 8
Sách Cường Hóa Trí Lực 8
Sách Cường Sách Lược 8
Sách Cường Mị Lực 8
Sách EXP Sở Trường 40
Tranh Sơn Thủy 10
Mã Não Tâm 8
Phỉ Thúy Tâm 4
Túi Thơm 8
Ngọc Bội 4
6 - 10 Chiêu Mộ Lệnh 6
Uy Danh 20
Quà Thư Quyển 6
Thuộc Tính Hoàn 6
Thuộc Tính Tán 6
Thư Tay 15
Danh Thiếp 15
Ngân Phiếu 15
Sách Cường Hóa Võ Lực 6
Sách Cường Hóa Trí Lực 6
Sách Cường Sách Lược 6
Sách Cường Mị Lực 6
Sách EXP Sở Trường 20
Tranh Sơn Thủy 8
Mã Não Tâm 6
Phỉ Thúy Tâm 2
Túi Thơm 6
Ngọc Bội 2
11 - 20 Chiêu Mộ Lệnh 5
Uy Danh 15
Quà Thư Quyển 5
Thuộc Tính Hoàn 4
Thuộc Tính Tán 4
Thư Tay 12
Danh Thiếp 12
Ngân Phiếu 12
Sách Cường Hóa Võ Lực 5
Sách Cường Hóa Trí Lực 5
Sách Cường Sách Lược 5
Sách Cường Mị Lực 5
Sách EXP Sở Trường 10
Tranh Sơn Thủy 6
Mã Não Tâm 4
Phỉ Thúy Tâm 1
Túi Thơm 4
Ngọc Bội 1
21 - 50 Chiêu Mộ Lệnh 4
Uy Danh 10
Quà Thư Quyển 4
Thuộc Tính Hoàn 3
Thuộc Tính Tán 3
Thư Tay 10
Danh Thiếp 10
Ngân Phiếu 10
Sách Cường Hóa Võ Lực 4
Sách Cường Hóa Trí Lực 4
Sách Cường Sách Lược 4
Sách Cường Mị Lực 4
51 - 100 Chiêu Mộ Lệnh 3
Uy Danh 5
Quà Thư Quyển 4
Thuộc Tính Hoàn 2
Thuộc Tính Tán 2
Thư Tay 8
Danh Thiếp 8
Ngân Phiếu 8
Sách Cường Hóa Võ Lực 4
Sách Cường Hóa Trí Lực 4
Sách Cường Sách Lược 4
Sách Cường Mị Lực 4
101 - 200 Chiêu Mộ Lệnh 2
Uy Danh 5
Quà Thư Quyển 3
Thuộc Tính Hoàn 1
Thuộc Tính Tán 1
Thư Tay 6
Danh Thiếp 6
Ngân Phiếu 6
Sách Cường Hóa Võ Lực 3
Sách Cường Hóa Trí Lực 3
Sách Cường Sách Lược 3
Sách Cường Mị Lực 3
 1. 12. Đua Top Vượt Ải

 1. Các Chủ Tử nằm trong BXH Vượt Ải sẽ có cơ hội nhận nhiều quà khủng.
 2. Diễn ra: 7 ngày đầu mở máy chủ.
HạngVật phẩmSố lượng
1 Bộ Tước Đề 1
Chiêu Mộ Lệnh 10
Sách EXP Tư Chất 30
Thuốc Thuộc Tính 10
Thuộc Tính Tán 10
Tranh Sơn Thủy 20
Hàn Đàm Hương 10
Mã Não Tâm 10
Phỉ Thúy Tâm 10
Túi Thơm 10
Ngọc Bội 10
2 Bộ Tước Đề 1
Chiêu Mộ Lệnh 6
Sách EXP Tư Chất 20
Thuốc Thuộc Tính 8
Thuộc Tính Tán 8
Tranh Sơn Thủy 15
Hàn Đàm Hương 8
Mã Não Tâm 9
Phỉ Thúy Tâm 9
Túi Thơm 9
Ngọc Bội 9
3 Bộ Tước Đề 1
Chiêu Mộ Lệnh 5
Sách EXP Tư Chất 15
Thuốc Thuộc Tính 6
Thuộc Tính Tán 6
Tranh Sơn Thủy 10
Hàn Đàm Hương 6
Mã Não Tâm 8
Phỉ Thúy Tâm 8
Túi Thơm 8
Ngọc Bội 8
4 - 5 Chiêu Mộ Lệnh 4
Sách EXP Tư Chất 10
Thuốc Thuộc Tính 5
Thuộc Tính Tán 5
Tranh Sơn Thủy 8
Hàn Đàm Hương 5
Mã Não Tâm 6
Phỉ Thúy Tâm 6
Túi Thơm 6
Ngọc Bội 6
6 - 10 Chiêu Mộ Lệnh 3
Sách EXP Tư Chất 8
Thuốc Thuộc Tính 4
Thuộc Tính Tán 4
Tranh Sơn Thủy 6
Hàn Đàm Hương 4
Mã Não Tâm 5
Phỉ Thúy Tâm 5
Túi Thơm 5
Ngọc Bội 5
11 - 20 Chiêu Mộ Lệnh 2
Sách EXP Tư Chất 6
Thuốc Thuộc Tính 3
Thuộc Tính Tán 3
Tranh Sơn Thủy 5
Hàn Đàm Hương 3
Mã Não Tâm 4
Phỉ Thúy Tâm 4
Túi Thơm 4
Ngọc Bội 4
21 - 50 Chiêu Mộ Lệnh 2
Sách EXP Tư Chất 4
Thuốc Thuộc Tính 2
Thuộc Tính Tán 2
Tranh Sơn Thủy 4
Hàn Đàm Hương 3
51 - 100 Chiêu Mộ Lệnh 1
Sách EXP Tư Chất 2
Thuốc Thuộc Tính 1
Thuộc Tính Tán 1
Tranh Sơn Thủy 4
Hàn Đàm Hương 2
101 - 200 Chiêu Mộ Lệnh 1
Sách EXP Tư Chất 2
Thuốc Thuộc Tính 1
Thuộc Tính Tán 1
Tranh Sơn Thủy 3
Hàn Đàm Hương 1
 1. 13. Đua Top Tư Chất Đồng Hành

 1. Các Chủ Tử nằm trong BXH tư chất đồng hành sẽ có cơ hội nhận nhiều quà khủng.
 2. Diễn ra: Từ ngày 4 đến ngày 7 mở máy chủ.
HạngVật phẩmSố lượng
1 Ngọc Như Ý 10
Phiếu Uy Danh 10
Thư Tay 30
Danh Thiếp 30
Ngân Phiếu 30
Xuất Chiến Lệnh 10
Đồ Đệ Hoạt Lực Đơn 10
Tri Kỷ Tinh Lực Đơn 10
Nguyên Liệu-Thường 10
Nguyên Liệu-Trung 10
Nguyên Liệu-Cao 10
Nguyên Liệu-Hiếm 10
2 Ngọc Như Ý 6
Phiếu Uy Danh 8
Thư Tay 25
Danh Thiếp 25
Ngân Phiếu 25
Xuất Chiến Lệnh 8
Đồ Đệ Hoạt Lực Đơn 8
Tri Kỷ Tinh Lực Đơn 8
Nguyên Liệu-Thường 8
Nguyên Liệu-Trung 8
Nguyên Liệu-Cao 8
Nguyên Liệu-Hiếm 8
3 Ngọc Như Ý 5
Phiếu Uy Danh 7
Thư Tay 20
Danh Thiếp 20
Ngân Phiếu 20
Xuất Chiến Lệnh 7
Đồ Đệ Hoạt Lực Đơn 7
Tri Kỷ Tinh Lực Đơn 7
Nguyên Liệu-Thường 7
Nguyên Liệu-Trung 7
Nguyên Liệu-Cao 7
Nguyên Liệu-Hiếm 7
4 - 5 Ngọc Như Ý 4
Phiếu Uy Danh 6
Thư Tay 18
Danh Thiếp 18
Ngân Phiếu 18
Xuất Chiến Lệnh 6
Đồ Đệ Hoạt Lực Đơn 6
Tri Kỷ Tinh Lực Đơn 6
Nguyên Liệu-Thường 6
Nguyên Liệu-Trung 6
Nguyên Liệu-Cao 6
Nguyên Liệu-Hiếm 6
6 - 10 Ngọc Như Ý 3
Phiếu Uy Danh 5
Thư Tay 15
Danh Thiếp 15
Ngân Phiếu 15
Xuất Chiến Lệnh 5
Đồ Đệ Hoạt Lực Đơn 5
Tri Kỷ Tinh Lực Đơn 5
Nguyên Liệu-Thường 5
Nguyên Liệu-Trung 5
Nguyên Liệu-Cao 5
Nguyên Liệu-Hiếm 5
11 - 20 Ngọc Như Ý 3
Phiếu Uy Danh 4
Thư Tay 10
Danh Thiếp 10
Ngân Phiếu 10
Xuất Chiến Lệnh 4
Đồ Đệ Hoạt Lực Đơn 4
Tri Kỷ Tinh Lực Đơn 4
Nguyên Liệu-Thường 4
Nguyên Liệu-Trung 4
Nguyên Liệu-Cao 4
Nguyên Liệu-Hiếm 4
21 - 50 Ngọc Như Ý 2
Phiếu Uy Danh 3
Thư Tay 8
Danh Thiếp 8
Ngân Phiếu 8
Xuất Chiến Lệnh 3
51 - 100 Ngọc Như Ý 2
Phiếu Uy Danh 2
Thư Tay 6
Danh Thiếp 6
Ngân Phiếu 6
Xuất Chiến Lệnh 2
101 - 200 Ngọc Như Ý 1
Phiếu Uy Danh 1
Thư Tay 4
Danh Thiếp 4
Ngân Phiếu 4
Xuất Chiến Lệnh 2
 1. 14. Đua Top thiện cảm tri kỷ

 1. Các Chủ Tử nằm trong BXH thiện cảm tri kỷ sẽ có cơ hội nhận nhiều quà khủng.
 2. Diễn ra: Từ ngày 1 đến ngày 4 mở máy chủ.
HạngVật phẩmSố lượng
1 Chiêu Mộ Lệnh 10
Hàng Ngày Lệnh 10
Công Vụ Lệnh 10
Thuốc Thuộc Tính 20
Sách EXP Tư Chất 10
Quà Thư Quyển 10
Xa Mã Lệnh 10
Tranh Sơn Thủy 30
Hàn Đàm Hương 20
Phong Minh Sáo 10
Nguyên Liệu Gia Yến 10
Gia vị Gia Yến 10
2 Chiêu Mộ Lệnh 8
Hàng Ngày Lệnh 9
Công Vụ Lệnh 9
Thuốc Thuộc Tính 15
Sách EXP Tư Chất 9
Quà Thư Quyển 9
Xa Mã Lệnh 9
Tranh Sơn Thủy 20
Hàn Đàm Hương 15
Phong Minh Sáo 9
Nguyên Liệu Gia Yến 9
Gia vị Gia Yến 9
3 Chiêu Mộ Lệnh 6
Hàng Ngày Lệnh 8
Công Vụ Lệnh 8
Thuốc Thuộc Tính 10
Sách EXP Tư Chất 8
Quà Thư Quyển 8
Xa Mã Lệnh 8
Tranh Sơn Thủy 15
Hàn Đàm Hương 10
Phong Minh Sáo 8
Nguyên Liệu Gia Yến 8
Gia vị Gia Yến 8
4 - 5 Chiêu Mộ Lệnh 5
Hàng Ngày Lệnh 6
Công Vụ Lệnh 6
Thuốc Thuộc Tính 8
Sách EXP Tư Chất 6
Quà Thư Quyển 6
Xa Mã Lệnh 6
Tranh Sơn Thủy 10
Hàn Đàm Hương 8
Phong Minh Sáo 6
Nguyên Liệu Gia Yến 6
Gia vị Gia Yến 6
6 - 10 Chiêu Mộ Lệnh 4
Hàng Ngày Lệnh 5
Công Vụ Lệnh 5
Thuốc Thuộc Tính 6
Sách EXP Tư Chất 5
Quà Thư Quyển 5
Xa Mã Lệnh 5
Tranh Sơn Thủy 8
Hàn Đàm Hương 6
Phong Minh Sáo 5
Nguyên Liệu Gia Yến 5
Gia vị Gia Yến 5
11 - 20 Chiêu Mộ Lệnh 3
Hàng Ngày Lệnh 4
Công Vụ Lệnh 4
Thuốc Thuộc Tính 4
Sách EXP Tư Chất 4
Quà Thư Quyển 4
Xa Mã Lệnh 4
Tranh Sơn Thủy 6
Hàn Đàm Hương 5
Phong Minh Sáo 4
Nguyên Liệu Gia Yến 4
Gia vị Gia Yến 4
21 - 50 Chiêu Mộ Lệnh 2
Hàng Ngày Lệnh 3
Công Vụ Lệnh 3
Thuốc Thuộc Tính 2
Sách EXP Tư Chất 4
Quà Thư Quyển 4
Xa Mã Lệnh 3
Tranh Sơn Thủy 5
Hàn Đàm Hương 4
Phong Minh Sáo 4
Nguyên Liệu Gia Yến 3
Gia vị Gia Yến 3
51 - 100 Chiêu Mộ Lệnh 1
Sách EXP Tư Chất 3
Quà Thư Quyển 3
Tranh Sơn Thủy 2
Hàn Đàm Hương 3
Phong Minh Sáo 3
101 - 200 Chiêu Mộ Lệnh 1
Sách EXP Tư Chất 2
Quà Thư Quyển 2
Tranh Sơn Thủy 2
Hàn Đàm Hương 2
Phong Minh Sáo 2
 1. 15. Đua Top điểm yến hội

 1. Các Chủ Tử nằm trong BXH điểm yến hội sẽ có cơ hội nhận nhiều quà khủng.
 2. Diễn ra: Từ ngày 5 đến ngày 7 mở máy chủ.
HạngVật phẩmSố lượng
1 Ngọc Như Ý 10
Phiếu Uy Danh 10
Công Vụ Lệnh 10
Hàng Ngày Lệnh 10
Hộp Thiện Cảm 10
Nguyên Liệu Gia Yến 30
Gia Vị Gia Yến 30
Nguyên Liệu-Thường 30
Nguyên Liệu-Trung 30
Nguyên Liệu-Cao 30
Tranh Sơn Thủy 20
Hàn Đàm Hương 10
2 Ngọc Như Ý 6
Phiếu Uy Danh 8
Công Vụ Lệnh 8
Hàng Ngày Lệnh 8
Hộp Thiện Cảm 8
Nguyên Liệu Gia Yến 25
Gia Vị Gia Yến 25
Nguyên Liệu-Thường 25
Nguyên Liệu-Trung 25
Nguyên Liệu-Cao 25
Tranh Sơn Thủy 18
Hàn Đàm Hương 8
3 Ngọc Như Ý 5
Phiếu Uy Danh 7
Công Vụ Lệnh 7
Hàng Ngày Lệnh 7
Hộp Thiện Cảm 7
Nguyên Liệu Gia Yến 20
Gia Vị Gia Yến 20
Nguyên Liệu-Thường 20
Nguyên Liệu-Trung 20
Nguyên Liệu-Cao 20
Tranh Sơn Thủy 15
Hàn Đàm Hương 7
4 - 5 Ngọc Như Ý 4
Phiếu Uy Danh 6
Công Vụ Lệnh 6
Hàng Ngày Lệnh 6
Hộp Thiện Cảm 6
Nguyên Liệu Gia Yến 18
Gia Vị Gia Yến 18
Nguyên Liệu-Thường 18
Nguyên Liệu-Trung 18
Nguyên Liệu-Cao 18
Tranh Sơn Thủy 12
Hàn Đàm Hương 6
6 - 10 Ngọc Như Ý 3
Phiếu Uy Danh 5
Công Vụ Lệnh 5
Hàng Ngày Lệnh 5
Hộp Thiện Cảm 5
Nguyên Liệu Gia Yến 15
Gia Vị Gia Yến 15
Nguyên Liệu-Thường 15
Nguyên Liệu-Trung 15
Nguyên Liệu-Cao 15
Tranh Sơn Thủy 10
Hàn Đàm Hương 5
11 - 20 Ngọc Như Ý 3
Phiếu Uy Danh 4
Công Vụ Lệnh 4
Hàng Ngày Lệnh 4
Hộp Thiện Cảm 4
Nguyên Liệu Gia Yến 12
Gia Vị Gia Yến 12
Nguyên Liệu-Thường 12
Nguyên Liệu-Trung 12
Nguyên Liệu-Cao 12
Tranh Sơn Thủy 8
Hàn Đàm Hương 4
21 - 50 Ngọc Như Ý 2
Nguyên Liệu Gia Yến 10
Gia Vị Gia Yến 10
Nguyên Liệu-Thường 10
Nguyên Liệu-Trung 10
Nguyên Liệu-Cao 10
51 - 100 Ngọc Như Ý 2
Nguyên Liệu Gia Yến 8
Gia Vị Gia Yến 8
Nguyên Liệu-Thường 8
Nguyên Liệu-Trung 8
Nguyên Liệu-Cao 8
101 - 200 Ngọc Như Ý 1
Nguyên Liệu Gia Yến 5
Gia Vị Gia Yến 5
Nguyên Liệu-Thường 5
Nguyên Liệu-Trung 5
Nguyên Liệu-Cao 5
 1. 16. Tranh mua mỗi ngày

 1. Cửa hàng mỗi ngày sẽ bán giảm giá 1 số vật phẩm. Khi mua đủ số lượt sẽ nhận thêm quà tặng.
 2. Diễn ra: Từ ngày 5 đến ngày 7 mở máy chủ.
Vật phẩmGiá (Vàng)
Thuốc Võ Lực 20
Võ Lực Tán 80
Thuốc Trí Lực 20
Trí Lực Tán 80
Thuốc Sách Lược 20
Sách Lược Tán 80
Thuốc Mị Lực 20
Mị Lực Tán 80
Hàng Ngày Lệnh 20
Công Vụ Lệnh 5
Đạt số lần muaThưởng
10 Chiêu Mộ Lệnh x1
Quà Thư Quyển x2
Thuộc Tính Tán x2
15 Chiêu Mộ Lệnh x1
Quà Thư Quyển x3
Thuộc Tính Tán x3
20 Chiêu Mộ Lệnh x1
Quà Thư Quyển x4
Thuộc Tính Tán x4
30 Chiêu Mộ Lệnh x2
Quà Thư Quyển x6
Thuộc Tính Tán x6
 1. Thông Tin Hỗ Trợ:
 2. Các Chủ Tử có thể tham gia thảo luận và tìm hiểu về Cung Đấu Mobile tại:
  1. Facebook: Fanpage Cung Đấu Mobile
 3. Các thắc mắc liên quan đến Cung Đấu Mobile, Chủ Tử vui lòng gửi thông tin về trang Hỗ Trợ hoặc liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.