1900 561 558
( 2000đ/phút )

Thông tin cập nhật mới ngày 05/03/2020

Tin tức |

Xin chào các Chủ Tử,

Để đem lại các trải nghiệm tốt cho quá trình tiến cung của các Chủ Tử, vào ngày 05/03/2020 Cung Đấu Mobile sẽ cập nhật thêm các điều chỉnh tính năng.

Thời gian cập nhật: 23:59 ngày 05/03/2020.

Nội dung cập nhật:

  • Thêm BXH hấp dẫn và nhân duyên vào BXH thỉnh an.

  • Bổ sung thêm mốc 888 và 1888 vào Sự kiện "Nạp Đầu".

 • Bỏ tính năng "Bỏ qua" ở giai đoạn tân thủ.
 • Thêm Shop Ưu Đãi - Siêu. Cơ chế như sau:
   • Ngẫu nhiên bán 6 vật phẩm bằng vàng với mức giảm giá siêu ưu đãi
   • Có thể làm mới 6 vật phẩm bằng vàng, tốn 200 mỗi lần. Mỗi ngày được 30 lần làm mới, reset số lần mỗi ngày.
   • 0:00 mỗi ngày shop sẽ tự động làm mới, hoặc Chủ Tử mua hết 6 vật phẩm sẽ làm mới.

Thông Tin Hỗ Trợ:

 • Các Chủ Tử có thể tham gia thảo luận và tìm hiểu về Cung Đấu Mobile tại:
 • Các thắc mắc liên quan đến Cung Đấu Mobile, Chủ Tử vui lòng gửi thông tin về trang Hỗ Trợ hoặc liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.